Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Zmiana czasu sprzyja zawałom serca

123RF
Œwiadczš o tym liczne badania naukowców. Oparte sš jednak w zasadzie na danych statystycznych i nikt nie prezentuje wiarygodnych teorii na temat przyczyn takiego stanu rzeczy.

Jak zapewnia jedna z niemieckich kas chorych, DAK-Gesundheit, w pierwszych trzech dniach po zmianie czasu na letni zamiast œrednio 45 zawałów, dziennie 54 osoby dostajš ataku serca.  Jest to wzrost o 20 proc. Kasa opiera się wyłšcznie na danych statystycznych. 

Wiele grup badawczych na œwiecie interesuje się od dawna wpływem zmiany czasu na letni (a więc skrócenia nocnego wypoczynku o godzinę) na organizm człowieka. Jak pisze tygodnik „Der Spiegel” z badań klinki w Augsburgu wynika, że pomiędzy zmianš czasu a niebezpieczeństwem zawału jest pewien zwišzek. Nie potwierdzono wprawdzie, że przesunięcie wskazówek zegara prowadzi u niektórych osób bezpoœrednio do zawału ale stwierdzono wzrost ryzyka problemów z sercem. Dla mężczyzn ryzyko to wzrasta w pierwszych trzech dniach po zmianie czasu o 15 proc. Przeanalizowano przy tym ponad 25 tys. przypadków osób majšcych  kłopoty z kršżeniem pomiędzy 24 i 75 rokiem życia. Wzięto także pod uwagę wiele czynników zewnętrznych jak zmiany ciœnienia atmosferycznego, temperatury czy wilgotnoœci powietrza. Wyniki badań zostały opublikowane w roku ubiegłym w fachowym piœmie "BMC Public Health”.

Do podobnych wniosków doszli lekarze w Szwecji przed kilkoma laty. W USA w pierwszych dniach po zmianie czasu nie zaobserwowano większej liczby chorych, jednak w pierwszy poniedziałek po wprowadzeniu czasu letniego do klinik trafia ok. 24 proc. więcej pacjentów z problemami sercowymi. W Finlandii natomiast żadnych anomalii nie zaobserwowano. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL