Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Pada mit "złych" Serbów

123RF
W ostatnich miesišcach kilka państw bałkańskich zintensyfikowało działania majšce na celu rozliczenie sprawców zbrodni wojennych popełnionych w latach 90.

Należy zauważyć, iż równolegle do postępowań w krajowych prokuraturach i sšdach, nadal toczš się procesy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze. Motywacje wspomnianej intensyfikacji sš różne. Jednak najczęstszš jej przyczynš jest presja UE, szczególnie w stosunku do państw starajšcych się o akcesję.

Wœród oskarżonych nadal dominujš Serbowie, przy czym ich procesy nie sš już takie jednostronne. Dodatkowo pojawiajš się akty oskarżenia wobec Boœniaków, Chorwatów i członków Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK).

W połowie grudnia podjęto decyzję, że proces dowódcy obrony Srebrenicy Nasera Oricia rozpocznie się 26 stycznia w Sarajewie. Blisko dwa tygodnie wczeœniej MTK odrzucił wniosek adwokatów Nasera Oricia o wstrzymanie postępowania przed sšdem w Sarajewie. Pod koniec listopada Lejla Covic poinformowała, że w sprawie Oricia uruchomiony został mechanizm ONZ dla Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Polega on na wstrzymaniu postępowania w sšdzie krajowym w sytuacji, gdy zarzuty o zbrodnie wojenne zostały oddalone na forum międzynarodowym.

W tym samym czasie w Hadze œwiadkowie obrony Ratko Mladicia przekonywali, że jego winy nie sš takie jednoznaczne. Co ważne, na poczštku grudnia jako œwiadek obrony zeznawał wysłannik ONZ do Boœni i Hercegowiny - Yasushi Akashi. Zeznał on, że to rzšd boœniacki nie chciał trwałego zawieszenia broni, zarówno w 1994 roku, jak i w 1995, w przeciwieństwie do Serbów.

W ostatni dzień grudnia prokuratura w Sarajewie skierowała do sšdu akt oskarżenia przeciwko byłemu dowódcy sił chorwackich Zlatanowi Mijo Jeliciowi. Prokuratura zarzuca Jeliciowi udział w czystkach etnicznych wobec Boœniaków na terenie Mostaru w latach 1993-1994.

Postępowanie prowadzi zarówno prokuratura w Sarajewie, jak i Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze. Według boœniackiej prokuratury Jelić dowodził wszystkimi siłami Chorwatów w Mostarze, z kolei MTK wskazuje na jego zwierzchnoœć tylko nad 1 Batalionem Szturmowym Policji.

W połowie listopada Unia Europejska w opublikowanym sprawozdaniu wyraziła zaniepokojenie, że Czarnogóra nie dokonała jeszcze żadnych poważniejszych rozliczeń wysokich funkcjonariuszy państwowych za zbrodnie wojenne popełnione podczas konfliktu w latach 90. Wybrany kilka dni temu nowy specjalny prokurator przyznał, że œciganie zbrodni wojennych na terenie Czarnogóry nie jest zadowalajšce. Ivica Stankovic, który zastšpił Milivoje Katnic, zapowiedział szereg inicjatyw, majšcych na celu intensyfikację działań prokuratury w 2016 roku na odcinku rozliczenia zbrodni wojennych, w stosunku do kończšcego się 2015.

Po burzliwych debatach, parlament Kosowa wprowadził do konstytucji poprawki, które pozwoliły na powstanie nowego sšdu - trybunału ds. zbrodni wojennych popełnionych przez UCK.

Oczekuje się, że nowy sšd rozpocznie pracę w przyszłym roku. Pod koniec wrzeœnia minister spraw zagranicznych Hashim Thaci zapewniał, że Prisztina nie ma nic do ukrycia przed powstajšcym trybunałem. Nie chciał jednak spekulować na temat ewentualnych oskarżonych. Niewykluczone, że będzie jednym z nich.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL