Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Inwestycyjna ofensywa firm węglowych

Bloomberg
Po latach stagnacji w górnictwie przyszło ożywienie. Tauron rusza z budowš szybu za ponad pół miliarda złotych. Australijskie firmy decydujš się na kolejne odwierty na LubelszczyŸnie.

W poniedziałek Tauron Wydobycie przekaże wykonawcy robót teren pod budowę szybu Grzegorz w kopalni Sobieski w Jaworznie. Cały projekt pochłonie 550 mln zł. To jedna z największych inwestycji w polskim górnictwie w ostatnich latach. Dlatego swojš obecnoœć w Jaworznie zapowiedzieli premier Beata Szydło i minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Dobra koniunktura na rynku węgla skłania krajowe spółki wydobywcze do rozbudowy mocy, a zagranicznych inwestorów do przyspieszenia prac przy projektach nowych kopalń. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", na wykonanie kolejnych odwiertów rozpoznawczych na LubelszczyŸnie zdecydowały się australijskie firmy – Prairie Mining oraz Balamara Resources.

Miliardy na rozwój

Wykonawcš pierwszego etapu prac przy budowie szybu dla Tauronu jest konsorcjum z udziałem firm zależnych Kopeksu i Famuru. Kontrakt opiewa na niemal 228 mln zł. Zgodnie z harmonogramem cała inwestycja zakończy się w 2023 r. Dzięki niej Tauron przedłuży żywotnoœć kopalni Sobieski nawet o 50 lat i zabezpieczy dostawy węgla do nowego bloku energetycznego w Jaworznie. Równolegle katowicki koncern rozwija potencjał swoich dwóch pozostałych kopalń: Janiny i Brzeszcz. Na rozwój segmentu wydobycie Tauron planuje wydać w sumie około 1,3 mld zł do 2020 r.

Jeszcze bogatsze plany inwestycyjne ma Polska Grupa Górnicza, której nakłady tylko w tym roku sięgnš 1,6 mld zł. Spółka skupia się obecnie na odbudowie mocy wydobywczych w swoich zakładach.

Kolejny 1 mld zł w 2017 r. wyda Jastrzębska Spółka Węglowa. Wœród jej kluczowych projektów jest zagospodarowanie nowych złóż, budowa kolejnych, głębszych poziomów w kopalniach Budryk i Pniówek, a także modernizacja zakładów przeróbki węgla.

Z kolei Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje w swojej strategii, że w latach 2016–2025 jej nakłady inwestycyjne mogš sięgnšć nawet 4 mld zł. Spółka w lipcu złożyła wniosek o koncesję wydobywczš na sšsiadujšce z kopalniš złoże Ostrów. Dodatkowo planuje rozszerzenie zasobów pola Bogdanka. W sumie zwiększy więc poziom zasobów z około 227 mln ton obecnie do 446 mln ton. To oznacza przedłużenie żywotnoœci kopalni do 50 lat.

Konkurencja z antypodów

Na LubelszczyŸnie swoich sił próbujš też zagraniczni inwestorzy. – Do tej pory wykonaliœmy osiem odwiertów w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, właœnie zaczynamy dziewišty odwiert. Z sukcesem zrealizowaliœmy obowišzki koncesyjne i na tej podstawie uzyskaliœmy pierwszeństwo w uzyskaniu koncesji wydobywczej – mówi „Rzeczpospolitej" Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining. – Mamy prawo, ale nie obowišzek wykonania kolejnych odwiertów – dodaje.

Spółka planuje tam budowę kopalni węgla Jan Karski za 2,5 mld zł. Obecnie wraz z partnerem China Coal pracuje nad bankowym studium wykonalnoœci, które ma stanowić podstawę do zawarcia kontraktu na realizację projektu i uruchomienia funduszy przez chińskie instytucje finansowe. Dokument miał być gotowy we wrzeœniu. – Współpraca z China Coal przebiega bardzo sprawnie. Zakładamy, że dokument będzie gotowy w paŸdzierniku – usłyszeliœmy od Stoikovicha.

Kopalnię na LubelszczyŸnie chce zbudować także inna australijska firma Balamara Resources. Jak dotšd wykonała ona siedem z dziewięciu zaplanowanych otworów rozpoznawczych. – Mamy już podpisane umowy na wykonanie kolejnych dwóch odwiertów. Prace ruszš na dniach. Równolegle pracujemy nad raportem œrodowiskowym dla tego projektu – informuje Andrzej Zibrow, dyrektor generalny spółek z grupy Balamara Resources.

Inwestor ten złożył już wniosek o wydanie decyzji œrodowiskowej dla swojego drugiego projektu – budowy kopalni Nowa Ruda na Dolnym Œlšsku. – Liczymy na to, że jeszcze w tym roku uda nam się złożyć wniosek o koncesję wydobywczš dla projektu Nowa Ruda – zapowiada Zibrow.

Poprawa nastrojów

Optymizm spółek węglowych wynika z dobrej sytuacji na rynku. Jak podaje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w sierpniu mieliœmy do czynienia z kolejnym boomem cenowym na globalnym rynku węgla.

Ta sytuacja sprzyja także polskim kopalniom, które po ostatnich latach dotkliwych strat wreszcie notujš zyski i majš œrodki na inwestycje. Według analityków boom inwestycyjny w polskim górnictwie dopiero się rozpoczšł, a w pełni widoczny będzie w 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL