Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Świat wraca do ropy, Polska - do surowców z Rosji

Bloomberg
Europa mocniej uzależnia się od surowców z Rosji, a œwiat wraca do ropy i wolniej zanieczyszcza œrodowisko. Polska truje więcej i mało inwestuje w OZE.

BP opublikował coroczny, już szeœćdziesišty szósty swój raport o energetycznym stanie œwiata - Statistical Review of World Energy 2017. To najpoważniejsza i najstarsza publikacja oceniajšca sytuację na globalnym rynku energii.

Prezentujšc raport prezes koncernu Robert Dudley podkreœlił, że pomimo powrotu ropy na miejsce głównego surowca do produkcji pršdu, do 2035 r rynek bardzo się zmieni.

- BP, a także ja sam uważamy, że do 2035 r liczba samochodów na pršd przekroczy 100 mln sztuk. A to oznacza spadek popytu na ropę o co najmniej 1,5 mln baryłek dziennie - mówił prezes.

Na razie ropa jest w natarciu. Jej udział w globalnym popycie roœnie drugi rok i wynosi 33,3 proc.. Szczególnie duży wzrost zasysania ropy miały Indie i Europa - po 0,3 mln baryłek dziennie (bd) więcej przy œwiatowym wzroœcie o 1,6 mln bd.

W Polsce popyt na ropę był największy od 11 lat - wyższy o blisko 9 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 27,2 mln ton. Ropę kupiliœmy przede wszystkim w Rosji. Nasz sšsiad pozostaje też hegemonem w eksporcie ropy do Europy - 266,7 mln ton przy zapotrzebowaniu Starego Kontynentu na poziomie 499,5 mln ton.

Œrednia cena baryłki marki Brent wyniosła 43,73 dol.. To najtańsza ropa od 2003 r, kiedy surowiec kosztował 37,61 dol., podkreœla BP. W tym roku cena ma być na poziomie 53 dol.

Jeszcze jedna tendencja rynku ropy to szybki wzrost produkcji surowca z pokładów łupkowych w USA. Efektywnoœć jednego stanowiska wydobywczego z łupków jest porównywalna z trzema tradycyjnymi.

Praktycznie nie rosło natomiast wydobycie gazu ziemnego (+0,3 proc.). To był najsłabszy rok dla sektora od 34 lat (wyłšczajšc kryzysowy 2009 r). Po raz pierwszy od rozpoczęcia łupkowej rewolucji w USA na poczštku lat 2000, wydobycie gazu spadło. Cena w USA była niższa o 5 proc. a na rynkach azjatyckich spadła aż o 20-30 proc.

Polska zwiększyła zużycie gazu o 5,7 proc. do 17,3 mld m3 z czego własne wydobycie wyniosło zaledwie 3,9 mld m3. Oznacza to spadek o blisko 4 proc. Import gazu wyniósł 12,6 mld m3 z czego 10,2 mld m3 kupiliœmy w Gazpromie.

Chiny pozostajš największym klientem rynku gazu skroplonego. Autorzy raportu zauważajš, że w 2016 r pojawili się na rynku LNG nowi klienci - Egipt, Pakistan, Jordania, Jamajka, Kolumbia oraz dwa kraje z Unii - Polska i Litwa.

Jednak w Europie królował gaz rurocišgowy z Rosji, na który przypadło aż 40 proc. importu gazu Starego Kontynentu. „Rosja ma silnš motywację, by utrzymać swój udział w tym rynku, wobec rosnšcej konkurencji LNG" - piszš eksperci BP.

Węgiel jest na równi pochyłej. Udział tej najstarszej kopaliny energetycznej w bilansie zużycia spadł do poziomu sprzed trzynastu lat i wyniósł 28,1 proc..Rekordzistš w spadku popytu na węgiel okazała się Wielka Brytania (-52,5 proc.) poziom z czasów rewolucji przemysłowej sprzed dwustu lat. Tendencja ta na Wyspach trwa. W kwietniu tego roku brytyjska energetyka odnotowała pierwszy w historii „dzień bez węgla".

Nic więc dziwnego, że globalne wydobycie spadało najbardziej w historii raportu (-6,2 proc.). Z liderów węglowego rynku tylko Rosja zwiększyła wydobycie o ponad 3 proc.. Polskie kopalnie wydobyły o 1,5 proc. mniej węgla w ujęciu rocznym, dało to nam 1,4 proc. udział w globalnym rynku tego surowca. Natomiast polskie zużycie węgla pozostało na poziomie z 2015 r.

Najszybciej rosnšcym Ÿródłem energii w minionym roku okazała się energetyka odnawialna. Na OZE przypada na razie jedynie 3,2 proc. globalnego zapotrzebowania na energię. Popyt na zielony pršd zwiększył się jednak o 12 proc. (bez hydroenergetyki). Połowę wzrostu sektora zapewniajš wiatraki a jednš trzeciš solary.

Pršd z wody zanotował blisko 3 procentowy wzrost konsumpcji. Polska zwiększyła jš tutaj aż o 16,5 proc..Niestety w OZE cišgniemy się w ogonie i Europy i œwiata. Nasza zapotrzebowanie na ten rodzaj energii spadło o 1,8 proc. w ujęciu rocznym i stanowiło 1,1 proc. całego krajowego popytu na energię.

O 1,3 proc. zwiększyła się na œwiecie konsumpcja pršdu z siłowni atomowych. Tu największy wzrost zademonstrował Iran (75 proc.) i Belgia (68 proc.). W Chinach też ruszyły nowe reaktory i wykorzystanie energii z atomu wzrosło o 48 proc.

Dobrš wiadomoœciš raportu BP jest to, że znacznie zmniejszyło się tempo zanieczyszczenia œwiata przez ludzi. Emisja dwutlenku węgla wzrosła wprawdzie, ale już tylko o 0,1 proc.. Najwięksi truciciele - Chiny i USA zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych odpowiednio o 0,7 proc. i 2 proc.

Polska jest w niechlubnej grupie państw, które posyłajš w powietrze więcej zanieczyszczeń. Coraz więcej smogu nad polskimi miastami jest tego wymownym przykładem. W minionym roku nasza emisja CO2 zwiększyła się o 2,8 proc., co stanowiło 0,9 proc. emisji œwiata. W cišgu dziesięciolecia udało nam się zredukować zatruwanie powietrza jedynie o 0,6 procent.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL