Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Miliarder postawił na chemię

Adobe Stock
Jan Kulczyk budował swoje imperium w dużej mierze na bazie firm przejętych w latach 90. od Skarbu Państwa. Kupujšc Ciech w 2014 r. powrócił do udziału w prywatyzacji.

Skarb Państwa od dłuższego czasu szukał chętnego na pakiet akcji tego jedynego w Polsce i drugiego w Europie pod względem wielkoœci producenta sody kalcynowanej, używanej do produkcji szkła. Ciech znajdował się na liœcie państwowych firm przeznaczonych do sprzedaży. W marcu 2014 r. na ogłoszenie wezwania na akcje spółki zdecydowała się zarejestrowana w Luksemburgu firma KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments, kontrolowana wówczas przez miliardera Jana Kulczyka, a dziœ przez jego spadkobierców – Dominikę i Sebastiana Kulczyków.

KI Chemistry zaproponował najpierw 29,5 zł za jednš akcję, co dawało 1,03 mld zł za 66 proc. kapitału Ciechu. Dzień przed ogłoszeniem wezwania papiery te kosztowały na warszawskiej giełdzie 32,81 zł, czyli 11 proc. więcej niż w ofercie. Kluczem do sukcesu wezwania było przekonanie do sprzedaży akcji Skarbu Państwa, który miał niemal 39 proc. akcji Ciechu. Poza tym znaczšce pakiety akcji posiadały także dwa otwarte fundusze emerytalne: PZU Złota Jesień (9,2 proc. kapitału spółki) oraz ING (8,54 proc.).

Większoœć analityków giełdowych twierdziła wówczas, że cena w wezwaniu jest za niska, i nie polecała akcjonariuszom sprzedaży papierów. W międzyczasie pojawiło się kilka rekomendacji sugerujšcych, że w cišgu 12 miesięcy walory Ciechu mogš być warte nawet 36 zł. To wywołało ogromnš presję na podniesienie ceny w wezwaniu.

Skarb, nie czekajšc na ruch inwestora, sam postanowił sięgnšć po pienišdze z Ciechu. Na jego wniosek walne zgromadzenie akcjonariuszy chemicznej spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokoœci 1,13 zł na akcję. Na wypłaty dla akcjonariuszy popłynęło więc 59,6 mln zł, czyli nieco ponad połowa zysku spółki za 2013 r. Resort skarbu postšpił wtedy nie tylko wbrew inwestorowi, który uzależniał swojš ofertę od pozostawienia całego zysku w spółce, ale też wbrew zarzšdowi Ciechu.

Kulczyk nie zrezygnował jednak z walki o spółkę. Na dzień przed zakończeniem wezwania podbił cenę do 31 zł za akcję, zwiększajšc wartoœć całej oferty do 1,08 mld zł. To przekonało nie tylko Skarb Państwa, ale i częœć inwestorów finansowych. Skarb zyskał na tej prywatyzacji 619 mln zł. A jeœli dodamy do tego 1,13 zł dywidendy na każdš akcję, to wycišgnšł z Ciechu w sumie 641,7 mln zł.

Transakcja od poczštku wywoływała dużo emocji. Politycy ówczesnej opozycji z PiS zwracali uwagę, że cena jest za niska, a Ciech powinien pozostać i rozwijać się w rękach Skarbu Państwa. Przedstawiciele resortu skarbu tłumaczyli z kolei, że cena była od poczštku publicznie znana, a oferta KI Chemistry jedynš dostępnš dla akcjonariuszy spółki i nikt za Ciech nie chciał zapłacić więcej, dlatego według nich zarzut zaniżonej ceny był absurdalny.

W 2014 r. na sprzedaż wszystkich akcji Ciechu Kulczykowi zdecydował się także OFE PZU Złota Jesień. Co ciekawe, od 2016 r. państwowy ubezpieczyciel zaczšł znów skupować akcje producenta sody. We wrzeœniu 2016 r. TFI PZU informowało o przekroczeniu progu 5 proc. w kapitale Ciechu, w styczniu 2017 r. dokupiło akcji i przekroczyło 10 proc., a niedługo po tym po raz kolejny zwiększyło swoje zaangażowanie do 12 proc. I to w momencie, kiedy papiery Ciechu były już znacznie droższe niż w 2014 r.

Notowania Ciechu pięły się w górę już od 2011 r., ale dopiero po przejęciu spółki przez firmę Kulczyka wzrost kursu wyraŸnie przyspieszył. Dziœ producent sody wyceniany jest przez rynek na 3,1 mld zł, podczas gdy jeszcze w marcu 2014 r. jego kapitalizacja sięgała 1,65 mld zł. Spółce w ostatnich latach sprzyjała dobra koniunktura, ale też efekty przyniosła restrukturyzacja grupy i inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL