Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Produkujemy mniej wina

Wikimedia Commons
W skali całego œwiata w 2016 roku produkcja wina była najniższa od 20 lat.

Liczby sš wymowne: 7,4 mln hektarów winnic dało 259 milionów hektolitrów dionizjaku, w porównaniu z rokiem 2015 oznacza to spadek o 5 proc. – poinformowała OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

Wœród powodów na pierwszym miejscy znalazła się pogoda. – Zjawisko klimatyczne, jakim jest El Nino, wywarło wpływ na winnice Ameryki Łacińskiej, tamtejsze warunki pogodowe, z ogromnymi opadami deszczu, były wyjštkowo niekorzystne – wyjaœnił Jean-Marie Aurand, dyrektor generalny OIV, podczas specjalnie zorganizowanej w Paryżu konferencji prasowej.

Na przykład w Argentynie wytłoczono o 35 proc. wina mniej (8,8 mln hektolitrów), co zepchnęło ten kraj z pištego miejsca wœród producentów wina na miejsce dziewište. W RPA po raz pierwszy od siedmiu lat produkcja spadła poniżej 10 milionów hektolitrów. Europejskie winnice także ucierpiały, dotknęły je wszystkie możliwe plagi – grad, powodzie i susze. Z tych powodów Francja wyprodukowała o 12 proc. wina mniej.

Korzystajš na tym Chiny. Mimo że produkcja wina nie wzrosła w porównaniu z rokiem 2015, kraj ten wskoczył na szóste miejsce pod względem rocznej produkcji. I nie zamierza na tym poprzestawać, trwa tam intensywne nasadzanie winnic, zwłaszcza na obrzeżach pustyni Gobi. Chiński plan zakłada powiększenie produkcji z 11,5 mln do 16 milionów hektolitrów pod koniec tej dekady.

OIV akcentuje jeszcze jednš tendencję produkcyjnš w œwiatowym winiarstwie oraz jednš konsumpcyjnš. Roœnie produkcja win bio, rocznie od 8 do 12 proc. Natomiast przestaje spadać spożycie wina, co miało miejsce w cišgu ostatnich lat, głównie dlatego, że przybywa osób, które dawniej w ogóle nie pijały wina, a teraz wprawdzie nie robiš tego systematycznie, ale jednak pijš wino okazjonalnie i dla przyjemnoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL