Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spór o aborcję

Dyskusja w Sejmie o aborcji w czasie miesięcznicy

Fotorzepa/ Piotr Guzik
Pierwsze czytanie sprzecznych ze sobš projektów ustaw komitetów "Zatrzymaj Aborcję" i "Ratujmy Kobiety 2017" odbędzie się w œrodę 10 stycznia. Jeden z projektów zaostrza obowišzujšce prawo dotyczšce aborcji, drugi - liberalizuje.

Na stronie internetowej Sejmu opublikowany został harmonogram obrad 55. posiedzenia Sejmu. Na œrodę na 16.45 zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i œwiadomym rodzicielstwie przygotowanym przez komitet "Ratujmy Kobiety 2017". Pełnomocniczkš tego komitetu jest Barbara Nowacka. Ustawa zakłada m.in. prawo do przerywania cišży do końca 12. tygodnia oraz przywrócenie przepisów dotyczšcych œrodków tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozwalajšcych na ich wykup bez recepty.

W następnym punkcie obrad, o godz. 19.00, Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania cišży. Autorem projektu jest komitet "Zatrzymaj Aborcję", a postulowane przepisy to przede wszystkim zakaz tzw. aborcji eugenicznej. Do reprezentowania projektu w pracach w parlamencie została wyznaczona pełnomocnik Kaja Godek.

O ewentualnym dalszym procedowaniu obu projektów posłowie być może zdecydujš jeszcze w œrodę. Blok głosowań został bowiem zaplanowany na godz. 22.00.

10 stycznia tradycyjnie na Krakowskim Przedmieœciu w godzinach wieczornych odbywać się będzie Marsz Pamięci poœwięcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. W obchodach tzw. miesięcznic bierze udział liczne grono polityków Prawa i Sprawiedliwoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL