Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Małżeństwa homoseksualne będš w Australii legalne

Stock Adobe
Zadecydował o tym wynik referendum, w którym większoœć poparła zmianę prawa.

W czwartek sprawš zajmie się parlament, a ustawa legalizujšca zwišzki małżeńskie osób tej samej płci zostanie uchwalona jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Tak stwierdził premier Malcolm Turnbull po ogłoszeniu w œrodę wyników listowego referendum w sprawie małżeństw dla wszystkich. Uczestniczyło w nim prawie 79,5 proc. obywateli, co jak na referendum jest wynikiem imponujšcym. 61,6 proc. opowiedziało się za zmianš ustawodawstwa i umożliwieniem zawierania zwišzków małżeńskich osobom tej samej płci.

Zawieranie ich było w Australii niemożliwe po zmianie prawa w 2004 roku definiujšcego małżeństwo jako zwišzek kobiety i mężczyzny. Jednak gdy idea małżeństwa dla wszystkich stawała się coraz popularniejsza na œwiecie, zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii, pojawiły się tu żšdania zmiany prawa małżeńskiego. Nasiliły się po referendum w Irlandii wiosnš 2015 roku. Kilkanaœcie miesięcy póŸniej w parlamencie złożonych zostało w sumie 21 projektów ustaw otwierajšcych instytucję małżeństwa na osoby homoseksualne. Malcolm Turnbull, przywódca od 2015 roku rzšdzšcej koalicji liberalno-narodowej, nie zdecydował się na załatwienie tej sprawy przez głosowanie w parlamencie.

Ogłosił przyprowadzenie niezobowišzujšcego referendum, co było zresztš zgodne z programem wyborczym partii koalicyjnych. Głosowanie odbyło się drogš listownš i w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych nie było obowišzkowe.

Jednak sama idea referendum nie spodobała się nie tylko przeciwnikom małżeństwa dla wszystkich, ale także zwolennikom z Partii Pracy czy ugrupowania Zielonych. Argumentowano, że w tak ważnej kwestii dotyczšcej praw człowieka nie może decydować wola większoœci.

Rzšd rozpoczšł wtedy zakrojonš na szerokš skalę akcję wyjaœniajšcš koniecznoœć przeprowadzenia referendum. Przeznaczono na niš 122 mln dolarów, co także było przedmiotem kontestacji z wielu stron argumentujšcych, że sš to pienišdze wyrzucone w błoto.

Dwa razy wypowiadał się w tej sprawie Sšd Najwyższy, odrzucajšc skargi przeciwników referendum. Przeciwko zmianom ustawodawczym opowiedziało się dwu byłych premierów: Tony Abbott oraz John Howard. Udowadniali, podobnie jak œrodowiska chrzeœcijańskie, że liberalizacja prawa małżeńskiego jest sprzeczna z gwarantowanš konstytucyjnie wolnoœciš wyznania. Œrodowiska LGBT udowadniały, że otwarcie instytucji małżeństwa jest wyrazem równego traktowania wszystkich obywateli.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL