Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Milion na czarny protest

W 2016 r. czarny protest wsparły finansowo zagraniczne organizacje kobiece
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Organizacje z zagranicy chwalš się, że ich pienišdze przyczyniły się do nacisków na polski rzšd.

Spór œwiatopoglšdowy znów wychodzi na ulicę. W rocznicę czarnego protestu (3 paŸdziernika), który zmusił PiS do odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w sprawie całkowitego zakazu aborcji, kobiety znów będš demonstrować. W całej Polsce majš się odbyć marsze i pikiety. Z jednej strony stanš zwolennicy aborcji, z drugiej obrońcy życia.

Zbiórkę podpisów pod projektem ustawy liberalizujšcym aborcję (miałaby być legalna do 12. tygodnia cišży) zapowiada komitet Ratujmy Kobiety, na którego czele stoi Barbara Nowacka.

Przedstawiciele komitetu #ZatrzymajAborcję będš z kolei zbierali podpisy pod projektem ustawy, który z obecnych przepisów usunie przesłankę pozwalajšcš na aborcję dzieci, co do których istnieje podejrzenie wystšpienia nieuleczalnej choroby lub niepełnosprawnoœci.

Najwięcej dostała Federa

W rocznicę czarnego protestu Instytut Ordo Iuris (współautor wyrzuconej w ub.r. do kosza ustawy zabraniajšcej aborcji) przedstawi raport dotyczšcy zagranicznego wsparcia finansowego dla ubiegłorocznych protestów. Z raportu, który poznała „Rzeczpospolita", wynika, że do polskich organizacji feministycznych przypłynęło w postaci niewielkich grantów w sumie ok. miliona złotych.

– Naszym zdaniem te pienišdze mogły wpłynšć na dyskurs publiczny w Polsce – mówi dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. – Na pewno przyczyniły się do zablokowania inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji" – dodaje i podkreœla, że raport instytutu powstał na podstawie oficjalnych danych zagranicznych organizacji, które umieœciły na swoich stronach internetowych bšdŸ w sprawozdaniach rocznych.

Z opracowania Ordo Iuris wynika, że największym beneficjentem œrodków pochodzšcych z zagranicy (90 proc.) była Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Federa) oraz działajšce w jej ramach ASTRA Network i grupa edukatorów seksualnych Ponton.

Na przykład mocno zaangażowana w promowanie dostępu do aborcji fundacja Global Fund for Women (GFW) z siedzibš w USA przekazała do ASTRA grant w wysokoœci 12 tys. dolarów, majšcy na celu „wstrzymanie przyjęcia przez rzšd propozycji ustawy o zakazie aborcji" (cytat za oficjalnš stronš internetowš). Ów grant, dzięki któremu ASTRA „uruchomiła skuteczne kampanie medialne, aby wywierać nacisk na rzšd w 2016 r., prowadzšc do masowych protestów w ťczarny poniedziałekŤ, dzięki którym parlament wycofał się z proponowanego ustawodawstwa w paŸdzierniku", został udzielony w kwietniu 2016 r.

Finansowe wsparcie od GFW (10 tys. dolarów) dostała też gdańska Fundacja Współpracy Kobiet, która aktywnie włšczała się w promocję ubiegłorocznych protestów.

Wsparcie poœrednie

Z raportu Ordo Iuris wynika, że oprócz grantów bezpoœrednich GFW przekazywała pienišdze polskim organizacjom feministycznym przez inne podmioty – np. holenderski fundusz MamaCash, który wspierał grupę Ponton.

W raporcie MamaCash za ubiegły rok czytamy, że dzięki jego działalnoœci „w Polsce działaczki na rzecz kobiet uniemożliwiły zakazanie aborcji". W tym samym dokumencie napisano, że fundusz podarował grupie Ponton, która „była na czele oporu", 30 tys. euro.

Kolejnych ponad 16 tys. euro powędrowało do międzynarodowej organizacji Women on Waves, która wydała te pienišdze na kampanie zwalczajšce „restrykcyjne prawo aborcyjne" m.in. w Polsce. Inna organizacja – International Women's Health Coalition (IWHC) – podkreœla z kolei, że 40 tys. dolarów, które wpłaciła na konto ASTRA, posłużyło wsparciu protestów i strajków kobiet w paŸdzierniku 2016 r. – IWHC wręcz podkreœla, że to dzięki jej wsparciu nie doszło w Polsce do zmiany prawa – mówi dr Zych.

– Badajšc zaledwie tych kilka Ÿródeł, można postawić tezę, że polskie organizacje feministyczne sš regularnie sponsorowane przez zagraniczne lobby aborcyjne – dodaje prof. Aleksander Stępkowski, prezes Ordo Iuris. – W najbliższych tygodniach opublikujemy całoœciowy raport opisujšcy wszystkie istotne przepływy finansowe przekazane do Polski przez międzynarodowe organizacje proaborcyjne w ubiegłym roku – zapowiada.

– Przyganiał kocioł garnkowi – komentuje Wanda Nowicka, była przewodniczšca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. – Może Ordo Iuris samo ujawniłoby swoje pochodzšce z zagranicy finanse, wokół których jest sporo niejasnoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL