Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Polacy nie chcš uchodźców

AFP
Zdecydowana większoœć Polaków nie chce, by do naszego kraju trafili uchodŸcy spoza Unii – wynika z sondażu „Rzeczpospolitej".

Po zamachach w Brukseli i wobec groŸby przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych UE instytut IBRiS zapytał Polaków o ich opinie na temat integracji europejskiej.

Jedno się nie zmienia – jako społeczeństwo jesteœmy zdecydowanie proeuropejscy. Tuż przed 12. rocznicš przystšpienia Polski do Unii aż 88 proc. badanych jest przekonanych, że nasz kraj powinien pozostać w UE. Opuszczenie Unii popiera 7 proc. Polaków.

Najwięcej euroentuzjastów (95 proc.) jest w grupie wiekowej 35–44 lata – to ci, którzy w momencie przystępowania do UE wchodzili w dorosłoœć i zaczynali pracę zawodowš. Z kolei najwięcej eurosceptyków jest wœród młodszych wyborców, między 25. a 34. rokiem życia – w tej grupie co ósmy (13 proc.) jest za opuszczeniem Unii.

Dyskusja o „Polexicie" – jak miałoby się nazywać wyjœcie Polski z UE – jest elementem wojny politycznej między władzš a opozycjš. PO i Nowoczesna atakujš PiS, zarzucajšc tej partii, że prowadzi działania zmierzajšce do rozluŸnienia relacji Polski z Uniš. Oskarżajš nawet Jarosława Kaczyńskiego o chęć wyprowadzenia Polski ze Wspólnoty.

– Chciałem zadeklarować wobec polskiego narodu, że zrobię wszystko, co możliwe, żeby Jarosław Kaczyński nie wyprowadził nas z Unii Europejskiej – oœwiadczył niedawno Ryszard Petru, lider Nowoczesnej.

Kaczyński bagatelizuje takie głosy. – Ci, którzy mówiš, że chcemy odchodzić z Unii Europejskiej, łgajš w żywe oczy – zapewniał jeszcze przed wyborami.

Faktem jest jednak, że w PiS silna jest frakcja przeciwników UE. Niektórzy z nich weszli do pierwszego w historii polskiego Sejmu zespołu eurosceptycznego stworzonego przez parlamentarzystów z ugrupowania Kukiz'15. Twarzš zespołu, który ma przygotowywać bilans zysków i strat członkostwa Polski w Unii, została kontrowersyjna posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

– Polska nie może czuć się państwem, które jest zaszczuwane, gonione, tropione, pouczane – przekonywała w połowie marca przy okazji pierwszego posiedzenia.

Jednym z tematów obrad zespołu będzie kryzys imigracyjny w Unii. Badanie IBRiS pokazuje, że to temat, który wcišż budzi emocje społeczne. Mimo deklarowanej proeuropejskoœci zdecydowana większoœć Polaków nie chce, by do naszego kraju trafili uchodŸcy spoza UE, którzy mieliby zostać rozdzieleni wedle klucza ustalonego przez przywódców krajów członkowskich. Sprzeciwia się temu aż 70 proc. badanych, podczas gdy przyjmowanie uchodŸców popiera niespełna co czwarty (24 proc.).

To wynik podobny do tego z lipca minionego roku, gdy IBRiS robił sondaż w szczycie kryzysu imigracyjnego.

Przeciwnicy przyjmowania uchodŸców przeważajš we wszystkich grupach wiekowych, ale jest wyraŸna tendencja – im młodsi badani, tym silniejszy sprzeciw. O ile w grupach wiekowych między 18. a 34. rokiem życia sprzeciw przekracza 80 proc., o tyle wœród wyborców powyżej 65. roku życia spada do 52 proc. Wœród najmłodszych wyborców najwięcej jest także zwolenników porzucenia strefy Schengen, czyli przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych między państwami UE.

Politycy doskonale wyczuwajš, że eurosceptycyzm wchodzšcych w dorosłoœć to dobre paliwo polityczne. Dzięki młodym wybory w zeszłym roku wygrał PiS, a w Sejmie znalazł się eurosceptyczny Kukiz'15. Wœród najmłodszych wyborców popularny jest także Janusz Korwin-Mikke, otwarty wróg Unii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL