Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

W Chinach zakazano internetowej sprzedaży Biblii

Pixabay
W chińskich sklepach internetowych usunięto możliwoœć zakupu Biblii. Zakaz obejmuje wszystkie ksišżki, które nie otrzymały nadawanego przez władze numeru wydawniczego.

Pracownicy sklepów internetowych i przedstawiciele wydawnictw nie zdradzajš wielu szczegółów w tej sprawie. Wiadomo jedynie, że właœciciele księgarń liczš się z częstymi inspekcjami pracowników ministerstwa kultury.

Zakaz obowišzuje prawdopodobnie od 30 marca. Wczeœniej Biblii nie można było nabyć tylko w stacjonarnych księgarniach. 

Oficjalnego powodu tej decyzji nie ogłoszono, ale zdaniem wiernych w Chinach jest to próba zablokowania rozprzestrzeniania się chrzeœcijaństwa w internecie. Decyzja o zakazie sprzedaży nie objęła Koranu i tekstów religii taoistycznej.

Trzy lata temu władze w Pekinie wznowiły relacje z Watykanem. Kluczowym tematem rozmów sš œwięcenia biskupów dokonywane w Pekinie bez zgody władz koœcielnych.

Stosunki między Chinami a Watykanem zostały zerwane w 1951 roku. Po dojœciu do władzy komunistycznego rzšdu, w kraju utworzono oficjalny Koœciół patriotyczny.

Według najnowszych statystyk w Chinach mieszka ok. 38 milionów protestantów i 6 milionów katolików. Po włšczeniu do tego wiernych z nieoficjalnego Koœcioła podziemnego, liczba ta może wynieœć nawet ponad 100 milionów osób.

ródło: AFP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL