Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spiskowa Teoria Wszystkiego

Czy tajne służby dokonały puczu w Watykanie w 2013 roku?

Benedykt XVI
AFP
Stolica Apostolska od wieków przewija się w różnych teoriach spiskowych. Zazwyczaj podejrzewali jš o różne niecne sprawki antyklerykałowie, radykalni protestanci czy prawosławni fanatycy. Od soboru watykańskiego II-go teorie spiskowe na temat Watykanu i Koœcioła propagujš również katoliccy tradycjonaliœci a za pontyfikatu papieża Franciszka, ten trend uległ znacznemu nasileniu.

W dniu inauguracji prezydenckiej Donalda Trumpa, grupa amerykańskich katolickich tradycjonalistów napisała do nowego amerykańskiego przywódcy list otwarty, z proœbš, by zbadał czy Departament Stanu i amerykańskie tajne służby miały swój udział w skłonieniu papieża Benedykta XVI do abdykacji i w wyborze kardynała Bergoglio na nowego Namiestnika Chrystusa. List podpisały znane osobistoœci, m.in. tradycjonalistyczny publicysta Chriss Ferrara, redaktor naczelny magazynu "The Remnant" Michael J. Matt i ppłk armii USA David L. Sonnier. Zwracajš w nim oni uwagę na dosyć intrygujšcš sekwencję zdarzeń, które towarzyszyły zmianie władzy w Stolicy Apostolskiej.

Autorzy listu otwartego przywołali sprawę maili wykradzionych z serwera pocztowego Johna Podesty, szefa kampanii wyborczej Hillary Clinton i opublikowanych przez portal WikiLeaks. W szeregu wiadomoœci pocztowych z 2012 r. Podesta oraz inni współpracownicy pani Clinton (która była wówczas sekretarzem stanu USA) dyskutujš na temat koniecznoœci doprowadzenia do „katolickiej wiosny", czyli zmian w Koœciele równie rewolucyjnych jak przewroty i wojny domowe wywołane w ramach „arabskiej wiosny" (w których jak wiadomo maczały palce Departament Stanu i CIA). Z dyskusji tej wynika, że Koœciół miałby przyjšć w wyniku tej rewolucji bardziej lewicowo-liberalne stanowisko na wiele kwestii społecznych. Nie minšł rok od tej dyskusji, a ówczesny konserwatywny papież Benedykt XVI niespodziewanie abdykował. Jego następcš został argentyński kardynał o lewicowo-liberalnych poglšdach, którego postawš Podesta zachwycał się póŸniej w swojej korespondencji mailowej. Po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa, papież Franciszek został nazwany nawet przez „Wall Street Journal" „nowym przywódcš œwiatowej lewicy".

Same okolicznoœci abdykacji Benedykta XVI były dosyć niejasne. Z dokumentów NSA (amerykańskiej agencji wywiadu elektronicznego) ujawnionych przez jej byłego agenta Edwarda Snowdena wynika, że agencja ta na przełomie 2012 i 2013 r. inwigilowała Watykan. Podsłuchiwała m.in. telefon papieża Benedykta XVI. Autorzy listu otwartego do Trumpa pytajš więc jaki był cel tej inwigilacji oraz czy inne amerykańskie tajne służby podejmowały działania zwišzane z konklawe. Ich uwagę zwróciło również to, że na kilka dni przed rezygnacjš Benedykta XVI zablokowano międzynarodowe transakcje z Bankiem Watykańskim, w zwišzku z podejrzeniami dotyczšcymi prania brudnych pieniędzy przez ten bank. Po ogłoszeniu przez papieża zamiaru abdykacji, nagle tę blokadę zniesiono. Włoski dziennikarz Maurizio Blondet wskazywał, że to był element szantażu majšcy zmusić papieża do ustšpienia. Czyżby więc ktoœ z zewnštrz zagroził, że zrobi z Banku Watykańskiego mini-Lehman Brothers i zada w ten sposób ogromny cios dla prestiżu Stolicy Apostolskiej?

Autorzy listu otwartego pytajš również, czy amerykańskie tajne służby utrzymywały relację z tzw. mafiš kardynała Danneelsa? Kardynał Dannels przyznał bowiem w swojej biografii, że zorganizował „grupę podobnš do mafii" sprzeciwiajšcš się polityce papieża Benedykta XVI. Do grupy tej należał m.in. kard. Bergoglio, którego grupa próbowała umieœcić na piotrowym tronie już w 2005 r. Kardynał Godfried Dannels, to emerytowany arcybiskup Antwerpii, prymas Belgii w latach 1979-2010. Towarzyszył on papieżowi Franciszkowi na balkonie Bazyliki Œw. Piotra podczas jego pierwszego wystšpienia po wyborze. Jest on znany z daleko idšcych liberalnych poglšdów, a także z bardzo daleko idšcej pobłażliwoœci dla homoseksualistów i pedofili w sutannach. W jego diecezji w 1984 r. ksišdz Jozef Barzin założył działajšcš jawnie i ogłaszajšcš się w mediach Ekumenicznš Grupę Roboczš Pedofili. Jednym z ulubionych projektów kardynała Dannelsa było Centrum Dojrzałych Powołań Kapłańskich w Antwerpii, które z czasem zamieniło się w dosyć otwarcie działajšcy klub gejowski. W 2010 r. policja znalazła w domu kardynała Dannelsa akta sprawy znanego pedofila-mordercy Marca Dutroux. Dutroux twierdził zaœ, że jedynie dostarczał dzieci na pedofilskie przyjęcia uczęszczane przez przedstawicieli belgijskich i europejskich elit. Tak się akurat składa, że w mailach marzšcego o „katolickiej wioœnie" Johna Podesty konspirolodzy dopatrzyli się pedofilskich słów kodowych, majšcych jakoby rzekomo wskazywać, że Podesta uczęszczał na podobne imprezy „z pizzš, ping-pongiem i bogatym wyborem serów".

W 2015 r. włoski watykanista Antonio Socci opublikował ksišżkę „Czy to naprawdę Franciszek?", w której postawił tezę, że wybór kardynała Bergoglio na papieża nie tylko był wynikiem spisku grupy liberalnych kardynałów, ale był też wadliwy pod względem proceduralnym. Według niego, podczas konklawe złamano konstytucję apostolskš „Universi Dominici Gregis" regulujšcš zasady wyboru papieża. Bezprawnie anulowano bowiem czwarte i pište głosowanie, które nie poszło dobrze dla kard. Bergoglio. Został on wybrany dopiero w szóstym głosowaniu, które zgodnie z konstytucjš apostolskš nie miało prawa się odbyć tego samego dania, co poprzednie. Jednego dnia może dojœć tylko do czterech głosowań w trakcie konklawe. Artykuł 76 tego dokumentu wyraŸnie zaœ mówi, że w przypadku takich błędów proceduralnych, wybór papieża uznaje się za niebyły i nieważny.

Znany historyk Sławomir Cenckiewicz, omawiajšc ksišżkę Socciego w 2015 r. na łamach „Plusa Minusa" pisał: „Bezprecedensowa (bo sprawa Celestyna V z XIII wieku była zupełnie inna) rezygnacja Benedykta XVI owiana jest wcišż tajemnicš. Zrezygnował przy milczšcym aplauzie większoœci hierarchów, z których jeden – kardynał Romeo – podczas podróży do Chin prorokował nawet jego rychłš œmierć... Nie namawiany przez nikogo do zmiany decyzji, osamotniony Benedykt XVI odleciał z Watykanu do Castelgandolfo, by odpoczšć, oczekiwać na wyniki konklawe i zakończenie remontu jego nowej rezydencji, po czym wrócił do Rzymu. Powody jego rezygnacji sš niejasne, a nawet mało poważne (utrata sił fizycznych i duchowych – sic!), a w dodatku teologicznie i kanonicznie wštpliwe.

Zdaniem Socciego papież zrezygnował ze sprawowania urzędu, ale nie z papiestwa, czego potwierdzeniem majš być zadziwiajšce słowa Benedykta XVI z 27 lutego 2013 r. o tym, że przyjęcie posługi Piotrowej jest „na zawsze", a „decyzja o rezygnacji z czynnego sprawowania posługi nie odwołuje tego"! Na skutek tego powstała sytuacja trudna do zinterpretowania: jest papież Franciszek i papież emeryt Benedykt XVI, który zachował białš sutannę (poczštkowo tłumaczono to brakiem czarnej), imię papieskie, nie całuje następcy w Pierœcień Rybaka, mieszka na Watykanie, pojawia się publicznie, a jego portret towarzyszy dorocznej odnowie przysięgi Gwardii Szwajcarskiej...

Z jakiegoœ powodu Pan Bóg utrzymuje Benedykta XVI w niezłym zdrowiu i kondycji. On sam – również z jakichœ powodów – zachował przy sobie atrybuty i symbole papiestwa. Zaœ Franciszek nie tylko to toleruje, ale i mówišc o sobie, że jest jedynie „biskupem Rzymu", jakby ustępuje miejsca Benedyktowi XVI."

W USA doszło do zmiany warty, a ekipa knujšca „katolickš wiosnę" poszła w odstawkę. Znany włoski historyk i watykanista Roberto de Mattei twierdzi zaœ, że papież Franciszek za jakiœ czas zrezygnuje ze stanowiska, gdyż jego projekt przebudowy Koœcioła zmierza ku klęsce. Franciszek zresztš swego czasu zapowiadał, że jego pontyfikat może być krótki i potrwać cztery do pięciu lat. Czyżby więc nadszedł czas na młodego amerykańskiego papieża Piusa XIII-go, który „sprawi, że Watykan znów będzie wielki?"

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL