Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Sšd Najwyższy: można wyjštkowo odrzucić niechciany spadek po terminie

Adobe Stock
Wyjštkowo uda się odrzucić niechciany spadek także po rocznym terminie na tę czynnoœć.

To sedno najnowszej uchwały Sšdu Najwyższego, korzystnej dla tych, którzy z wyjštkowych przyczyn zaniedbali swoje obowišzki spadkowe, choć lepiej byłoby dla nich, gdyby nie doprowadzali do takiej sytuacji.

Spadki, o czym niestety nie wszyscy wiedzš, to nie tylko aktywa, czyli nieruchomoœci i ruchomoœci, pienišdze, ale też długi zmarłego, za które co do zasady spadkobiercy odpowiadajš. Tej zasady nie zmieniło wprowadzenie niedawno reguły dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Ona tylko jš złagodziła, mianowicie spadkobierca spłaca długi zmarłego tylko do wartoœci tego, co w spadku realnie uzyskał. Czyli nie musi do niego dopłacać, ale za trudy zwišzane z „rozliczaniem" takiego spadku nikt mu nie zapłaci. Dlatego wiele osób woli w ogóle spadek odrzucić.

Na to spadkobierca ma jednak tylko szeœć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o spadku, a z różnych przyczyn wiele osób tego nie czyni na czas, choćby dlatego, że nie wie, że zmarły duże długi zostawił. W takiej sytuacji majš jeszcze rok od wykrycia błędu na uchylenie się od swej pierwotnej decyzji o przyjęciu spadku i powinni uczynić to przed sšdem, składajšc odpowiedni wniosek. Postępowanie sšdowe przerasta jednak możliwoœci niektórych osób i jak w innych sprawach mogš skorzystać z pomocy prawnika, także przyznanego przez sšd.

Z tego skorzystała Mirosława K., kiedy zorientowała się, że jej spadek to głównie dług, a sšd jej przyznał pełnomocnika. Pełnomocniczka jednak była w cišży i poprosiła o zwolnienie z tej roli. Zwolnienie zabrało czas, kolejne tygodnie zabrało wyznaczenie nowej pełnomocniczki, w efekcie złożyła ona wniosek już po terminie.

W tej sytuacji sšd rejonowy wniosek oddalił, z kolei Sšd Okręgowy w Gliwicach zwrócił się z pytaniem prawnym do SN, czy czas trwania postępowania o ustanowienie pełnomocnika zawiesza bieg terminu na złożenia takiego wniosku.

Sšd Najwyższy orzekł, że œciœle rzecz bioršc, czas na wyznaczenie pełnomocnika nie zawiesza terminu na korektę stanowiska spadkobiercy, gdyż jest to termin zawity, ale w pewnych sytuacjach sšd może dopuœcić wniosek po terminie.

– Może się zdarzyć, że zasady współżycia (art. 5 kodeksu cywilnego) przemówiš za złagodzeniem spadkowych rygorów – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Władysław Pawlak.

Sygnatura akt: III CZP 110/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL