Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Monika Jaruzelska: Nie chcę już bronić ojca

- Nie chcę już bronić ojca, chcę bronić rodzin wojskowych, dla których ta ustawa (degradacyjna – red.) może być bardzo dotkliwa - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Monika Jaruzelska, dziennikarka, projektantka i córka Wojciecha Jaruzelskiego.

Monika Jaruzelska wypowiedziała się na temat swojego zaangażowania w polskš politykę. – Od polityki nie ucieknę, ale sš rzeczy, które chciałabym zrobić, które sš mi bliskie i ważne. (…) Nie chcę już bronić ojca, ale chcę bronić rodzin wojskowych, dla których ta ustawa (degradacyjna – red.) może być bardzo dotkliwa – powiedziała.

- Nie będę odwoływała się od degradacji ojca, bo to nic nie zmienia. (…) Nie ma to większego znaczenia (…) i tak mój ojciec przejdzie do historii jako generał – dodała.

Pytana, dlaczego wybrała jako miejsce politycznej aktywnoœci partię SLD, odpowiedziała, że już wczeœniej głosowała na to ugrupowanie. – Nie mam ochoty robić kariery i nie myœlę o tym w ten sposób, żeby osišgać jakieœ spektakularne sukcesy – stwierdziła.

Monika Jaruzelska przypomniała też, że przy SLD powstało Centrum Monitorowania Skutków Działania Ustawy. - W tej ustawie jest taka furtka dawania możliwoœci (…) tworzenia społeczeństwa kapusiów – wyjaœniała Jaruzelska.

Jaruzelska zapowiedziała, że będzie kandydatkš w wyborach samorzšdowych. Wykluczyła możliwoœć startowania w potyczce na prezydenta Warszawy. Obszarem jej działania majš być m.in. sprawy zwišzane ze służbš zdrowia. Swojš aktywnoœć chciałaby okreœlać mianem działaczki społecznej. – Słowo "polityka" jest skompromitowane w Polsce i na całym œwiecie – powiedziała.

Pytana o zdanie w sprawie pomnika smoleńskiego, odpowiedziała, że taki pomnik powinien powstać. – Uczciłabym wszystkie osoby (które zginęły w katastrofie smoleńskiej – red.) – powiedziała Monika Jaruzelska.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL