Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Nadużycia na wojskowej uczelni

CBA zatrzymało w œrodę siedmiu pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej
CBA
Pienišdze miały być wyłudzane poprzez fikcyjne umowy – beneficjentami byli także profesorowie z Wojskowej Akademii Technicznej.

Prominentne grono naukowców – w tym na kluczowych stanowiskach na znanej uczelni – miało się dopuœcić działań na szkodę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. CBA i prokuratura twierdzš, że wyłudzali pienišdze za poœrednictwem pozornych umów, za którymi nie kryła się rzeczywista usługa.

Kwoty, do których CBA i prokuratura majš zastrzeżenia, wahajš się w granicach od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Do akcji CBA doszło we wtorek.

– Funkcjonariusze Delegatury Biura w Białymstoku zatrzymali siedmiu profesorów i doktorów z WAT. Sprawa dotyczy zarzutów wyłudzenia pieniędzy na szkodę tej uczelni, poprzez m.in. pozorne umowy w latach 2014–2015 – mówi nam Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Agenci przeszukali mieszkania pracowników naukowych oraz pokoje, z których korzystali na terenie uczelni. Zabrali dokumenty i noœniki danych.

Œledztwo w sprawie „niekorzystnego rozporzšdzania mieniem" WAT prowadzi od ok. dwóch lat Podlaski Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Wydzielono w nim 13 wštków, w tym dotyczšcy „nieprawidłowoœci w wydatkowaniu œrodków finansowych podczas projektów naukowo-badawczych realizowanych przez WAT" – podaje Prokuratura Krajowa,

Zarzuty dotšd postawiono już 17 osobom – to pracownicy i współpracownicy uczelni.

Wœród zatrzymanych w œrodę – jak podajš œledczy – sš pracownicy cywilni WAT, w tym Wydziału Mechanicznego oraz Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Usłyszeli oni zarzuty zwišzane z fikcyjnym lub nierzetelnym wykonywaniem umów o dzieło. Kwoty, jakie uzyskali z tytułu umów, robiš wrażenie.

– Podejrzani w latach 2014– 2015 zawarli fikcyjne umowy o dzieło. I tak: Grzegorz S. zawarł 102 umowy na kwotę 381 090 zł, Jerzy M. 105 umów na kwotę 416 987,60 zł, Dariusz L. 48 umów na kwotę 543 840 zł – mówi „Rzeczpospolitej" Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

– Proceder polegał m.in. na załatwianiu sobie wzajemnie między szefami projektów dobrze płatnych etatów i zleceń w projektach badawczo-naukowych – mówi rzecznik CBA. – A także zatrudnianiu na kierowniczym stanowisku osób, które miały wpływ na przyznanie zlecenia, czy rozliczaniu umów na podstawie poœwiadczajšcych nieprawdę protokołów odbioru zamówionych dzieł – dodaje Piotr Kaczorek.

Zdaniem œledczych wszystko było wielkš fikcjš, obliczonš na wyłudzenie pieniędzy. Ma o tym œwiadczyć m.in. fakt, że „zrealizowane projekty nie przedstawiajš wartoœci naukowych mogšcych mieć zastosowanie w praktyce lub na potrzeby nauki" – podaje Prokuratura Krajowa w komunikacie.

O nikłej wartoœci projektów majš œwiadczyć w kilku przypadkach „oczywiste plagiaty cudzych utworów" (za co grozi do oœmiu lat więzienia).

Ewa Jankiewicz, rzeczniczka WAT, nie chciała się odnosić do zatrzymań. – Sprawa jest w toku, nie komentujemy jej – usłyszała „Rzeczpospolita".

Do tej pory zarzut zawierania fikcyjnych umów, których celem był transfer pieniędzy z WAT do beneficjentów projektów, prokurator przedstawił dziewięciu osobom. W tym gronie jest m.in. były rektor-komendant uczelni i dyrektor Wojskowego Instytutu Lotnictwa.

Czy zatrzymani w œrodę naukowcy przyznali się do zarzutów? Prokuratura nie zdradza.

Delegatura CBA w Białymstoku prowadzi też pod nadzorem Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie inne œledztwo ws. nadużyć w działalnoœci WAT przy projektach i umowach, w którym podejrzanymi sš m.in. byli i obecni żołnierze zawodowi. Lista zatrzymanych w obu sprawach może się wydłużyć – twierdzi CBA.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL