Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

WOT dostanie historyczne symbole

Symbole, które nawišzujš do tradycji Armii Krajowej, zostały zaprezentowane pod koniec czerwca
CO MON, Anna Jakubczyk
MON nada Wojskom Obrony Terytorialnej historyczne symbole. Zdaniem opozycji to nadużycie i dowód na faworyzowanie tej formacji.

Orzeł w koronie ze wzniesionymi skrzydłami, głowš zwróconš w prawo, siedzšcy na tarczy, na której widnieje znak Polski Walczšcej, zwany popularnie kotwicš powstańczš – tak będzie wyglšdał oficjalny symbol Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei flagš tych wojsk będzie wspomniany orzeł umieszczony na prostokštnym płacie czerwonej tkaniny, zakończonym dwoma językami. Prezentacja symboli nastšpiła pod koniec czerwca, a teraz MON stawia kropkę nad i. Resort rozpoczšł prace nad stosownš nowelizacjš ustawy o znakach Sił Zbrojnych.

Wiekowa tradycja

Po co Obronie Terytorialnej orzeł i flaga? Bo ma pełnić rolę pištego rodzaju Sił Zbrojnych, a takie symbole majš już pozostałe formacje. Używanie ich na żołnierskich nakryciach głowy i sztandarach to wielowiekowa tradycja. Pierwsze orły na czapkach wojskowych wprowadził król August II Mocny, umieszczajšc je na kaszkietach grenadierskich gwardii pieszej koronnej. W 1791 roku przepisy mundurowe wprowadziły orła blaszanego z monogramem królewskim dla wszystkich żołnierzy.

Obecnie orły rodzajów Sił Zbrojnych nawišzujš do charakteru tych formacji. Przykładowo w Siłach Powietrznych orzeł otoczony jest stylizowanymi skrzydłami husarskimi, a w Marynarce Wojennej ma na tarczy złotš kotwicę.

Dlaczego Obrona Terytorialna otrzyma w wizerunku orła znak Polski Walczšcej? – Przejmuje ona tradycje armii obywatelskich, szczególnie niepodległoœciowego podziemia zbrojnego i antykomunistycznego – wyjaœnia wiceszef MON Michał Dworczyk. – Stšd w sposób oczywisty pojawił się pomysł, przedstawiany również przez wielu kombatantów, by orzeł Wojsk Obrony Terytorialnej zawierał symbole zwišzane z Polskim Państwem Podziemnym – dodaje.

Wiceminister zauważa, że wzór orła zaprezentowano w czerwcu w obecnoœci żołnierzy AK, a władze Œwiatowego Zwišzku Żołnierzy Armii Krajowej wczeœniej zaakceptowały wniosek o użyciu „kotwicy". Jednak rzecznik zwišzku Tadeusz Filipkowski mówi, że tej decyzji „towarzyszyły dyskusje" wœród kombatantów. – Jesteœmy ostrożni w nadmiernym upowszechnianiu znaku Polski Walczšcej, bo on obecnie jest powszechnie nadużywany – zaznacza.

W dodatku symbolicznych nawišzań do państwa podziemnego w przypadku Obrony Terytorialnej jest więcej. W czerwcu minister Antoni Macierewicz podjšł decyzję o przejęciu przez dowództwo tych wojsk dziedzictwa tradycji Komendy Głównej AK.

Te działania krytycznie ocenia były szef MON Tomasz Siemoniak z PO. – Przyznawanie symboli œwiętych dla Polaków przedsięwzięciu, które nie zapisało jeszcze żadnej karty, nie jest właœciwe. Tego rodzaju tradycje mogłyby przejmować najlepsze jednostki, wsławione na misjach zagranicznych – dodaje.

Jego zdaniem to kolejny dowód na faworyzowanie przez Macierewicza tworzonych właœnie wojsk. Ich formowanie rozpoczęło się z poczštkiem roku. Docelowo majš liczyć 35 tys. żołnierzy, z których większoœć będš stanowić ochotnicy po podstawowym przeszkoleniu wojskowym. Obecnie „terytorialsów" jest już ponad 5 tys.

Oczko w głowie MON

– Rozgoryczeni żołnierze zawodowi skarżš się, że ich weekendowi koledzy będš mieli lepszy sprzęt i umundurowanie – mówi Siemoniak. – Dochodzi do tego niesławny projekt porozumienia z policjš, dotyczšcy m.in. wymiany informacji – dodaje.

Czy rzeczywiœcie MON faworyzuje Wojska Obrony Terytorialnej, czego wyrazem jest nawet ich symbolika? Michał Dworczyk twierdzi, że nie. – Każdy rodzaj Sił Zbrojnych jest tak samo ważny. Przykładowo innowacyjny karabinek Grot zacznie od tego rodzaju trafiać zarówno do Wojsk Operacyjnych, jak i Obrony Terytorialnej – odpowiada. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL