Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Ze szczecińskiej kwatery dowodzone będš wojska NATO

Korpus będzie monitorował sytuację w basenie Morza Bałtyckiego (na zdjęciu m.in. dowódca jednostki gen. Manfred Hofmann).
Multinational Corps Northeast
Ze Szczecina dowodzone będš wojska NATO operujšce w naszej częœci Europy.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie zgodnie z postanowieniami szczytów sojuszu północnoatlantyckiego w Newport oraz w Warszawie przygotowuje się do koordynacji i dowodzenia siłami szybkiego reagowania NATO w naszym regionie. Ostatnim sprawdzianem będš zaplanowane w czerwcu ćwiczenia „Saber Strike-17".

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", majš one trwać od 5 do 14 czerwca, głównie w Szczecinie. Dodatkowo w Grafenwöhr na terenie Niemiec będzie ćwiczyła mniejsza grupa przedstawicieli tej jednostki.

Major Tomasz Piosik z dowództwa szczecińskiego korpusu informuje „Rzeczpospolitš", że będzie to ćwiczenie wspierane komputerowo. – Oznacza to, że sytuacja opisana w scenariuszu ćwiczenia będzie generowana przy użyciu komputerów, a uczestnicy ćwiczenia będš wykorzystywali systemy komputerowe podczas planowania i podejmowania decyzji. Nie będzie więc wykonywania zadań ogniowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu bojowego. Dlatego ćwiczenie nie będzie się odbywać na poligonach – opisuje mjr Piosik.

Dokładny scenariusz nie jest ujawniany, ale oparty jest on na art. 5 traktatu waszyngtońskiego mówišcym o wzajemnej obronie członków sojuszu w sytuacjach zagrożenia.

Major Piosik przypomina, że ćwiczenie to jest „ostatniš fazš długoterminowego procesu podnoszenia gotowoœci bojowej korpusu". Po ich zakończeniu otrzyma on certyfikat dowództwa sił wysokiej gotowoœci (High Readiness Force Headquarters). – Oznacza to, że czas potrzebny na przemieszczenie dowództwa i rozpoczęcie dowodzenia działaniami operacyjnymi w wyznaczonym rejonie będzie znacznie skrócony. Do tej pory mieliœmy od trzech do szeœciu miesięcy na reakcję, po certyfikacji czas ten skróci się poniżej trzech miesięcy, a w specyficznych sytuacjach nawet poniżej 30 dni – tłumaczy oficer.

Dlaczego rola korpusu jest ważna? Otóż wojskowi z tej jednostki monitorujš sytuację wojskowš w Europie Œrodkowej i Północnej, w tym basenie Morza Bałtyckiego. Niebawem dla tej jednostki dane rozpoznania elektronicznego i wywiadu będzie zbierał nowy oœrodek tworzony z udziałem polskich i niemieckich żołnierzy. Ma gromadzić i analizować informacje zebrane przez operujšce na Bałtyku okręty oraz statki powietrzne.

Podniesienie stopnia gotowoœci z niskiego do wysokiego wymagało m.in. zmiany struktury organizacyjnej jednostki i podwojenia liczby żołnierzy do 400. To głównie specjaliœci wojsk lšdowych, ale także sił powietrznych, marynarki wojennej oraz operacji specjalnych.

Już w 2016 r. oficerowie szczecińskiego korpusu przeszli serię ćwiczeń, m.in. sztabowych w Bydgoszczy. Dzięki tym testom szczeciński korpus jest już gotowy m.in. do przyjęcia tzw. szpicy i dowodzenia niš, a także do kontroli operacyjnej nad szeœcioma jednostkami integracyjnymi sojuszu (ang. NFIU) w Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, na Słowacji i Węgrzech.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL