Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Generałowie: plany rozwoju WOT zbyt optymistyczne

Czy Wojska Obrony Terytorialnej osišgnš stan 53 tys. żołnierzy? Byli dowódcy wojskowi wštpiš w to.

Fundacja Stratopints, na czele której stoi były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Mirosław Różański, przygotowywała na zamówienie Biura Analiz Sejmowych opracowanie dotyczšce Wojsk Obrony Terytorialnej. Autorami sš generałowie, którzy odeszli z armii za rzšdów w Ministerstwie Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.

Eksperci krytycznie spojrzeli na rozwój wojsk, nad którymi jeszcze do niedawna rozłożony był przez byłego szefa MON parasol polityczny. Dzisiaj coraz częœciej słyszy się z obozu władzy oraz szefostwa Sił Zbrojnych, że zmiany po odejœciu Macierewicza mogš dotknšć i tych wojsk.

Zdaniem autorów raportu hamulcem rozwoju tej formacji może być brak odpowiedniej bazy szkoleniowej WOT w powiatach, placów ćwiczeń i strzelnic. Generałowie sš przekonani, że zbyt optymistycznie założono osišgnięcia w 2019 roku planowanej liczebnoœci WOT na poziomie 53 tys. żołnierzy. Uważajš, że w sytuacji obecnego podporzšdkowania WOT szefowi MON formacja ta nie ma możliwoœci przygotowania do działań bojowych, „zwłaszcza w operacjach połšczonych z innymi rodzajami wojsk".

Zwracajš też uwagę, że żołnierze sš zbyt aktywni na portalach społecznoœciowych, co w przypadku wojny i koniecznoœci działania w konspiracji może skutkować ich dekonspiracjš. Zespół gen. Różańskiego proponuje, aby WOT skupiły się na ochronie obiektów o znaczeniu strategicznym, maskowaniu oraz przygotowaniu terenu do przyjęcia wojsk sojuszniczych. Postuluje, aby dokonać oceny przyjętej koncepcji tworzenia tego rodzaju sił zbrojnych poprzez zorganizowanie gry wojennej zakładajšcej użycie wojsk OT w różnych sytuacjach.

Dodaje też, że „nakłady finansowe zwišzane z zakupem sprzętu i uzbrojenia na wyposażenie tworzonych jednostek WOT mogš znacznie spowolnić lub wstrzymać zasadnicze programy modernizacyjne Sił Zbrojnych RP".

Ten argument spotkał się z ostrš ripostš ppor. WOT dr. hab. Andrzej Zapałowskiego, z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zdaniem analiza fundacji nie bierze pod uwagę znaczenia strategicznego budowy OT dla obronnoœci państwa, a wyłšcznie kwestie wyłšczenia ok. 2 proc. œrodków finansowych budżetu MON. – Równie dobrze można by założyć, że zmniejszenie wojsk operacyjnych do ok. 50 tys. żołnierzy przyspieszy procesy modernizacyjne w polskim wojsku – uważa Zapałowski.

– Zawartoœć „raportu" uznajemy za rozczarowujšcš. Dostrzegamy w nim wiele ułomnoœci ale za największš uznajemy pominięcie strategicznego kontekstu budowy nowej formacji. Raport nie szuka odpowiedzi, jak powstanie WOT zmieni sposób obrony Polski ani jakie przyniesie to korzyœci – tłumaczy nam ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.

Przekonuje też, że proces budowy tej formacji przebiega w sposób planowy. – Każda z brygad ma trzy lata na skompletowanie obsady i trzy lata na osišgnięcie zdolnoœci do działania. Oznacza to, że do końca 2019 roku zostanš „otwarte etaty" ostatnich brygad do poziomu około 53 tys. żołnierzy – opisuje ppłk Pietrzak. Jednak obsadzenie tych stanowisk planowane jest do końca 2021 roku.

Szefowie tych wojsk zapewniajš, że nie widzš braku zainteresowania służbš ze strony ochotników. Dodajš, że organizowane jest już szkolenie dla oficerów, w którym bierze udział 100 żołnierzy (trwa ono 13 miesięcy). Przypomina też, że zostało już przeprowadzonych kilka gier decyzyjnych, w trakcie których weryfikowano kwestie współpracy WOT z innymi rodzajami wojsk i służbami podległymi MSWiA.

Odrzucajš też zarzuty o wysokich kosztach funkcjonowania WOT. W poprzednim roku na ich tworzenie wydano 904 mln zł, czyli 2,45 proc. budżetu resortu obrony.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL