Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Policja kusi młodych „Pitbullem”

Patryk Vega zachęca do wybrania kariery policjanta.
policja.waw.pl
Podwyżki płac, pienišdze na modernizację i popularnoœć seriali kryminalnych przycišgajš do pracy w policji.

Nie jest to boom z czasu kryzysu sprzed kilku lat, kiedy ze zdobyciem posady było nad wyraz krucho, jednak trend jest wyraŸny – zainteresowanie pracš w policji znowu roœnie. O jedno miejsce w ubiegłym roku walczyło œrednio ponad pięciu chętnych – wynika z danych Komendy Głównej Policji, która podsumowała w tym zakresie 2017 rok.

Z 23,2 tys. kandydatów do służby w policji, którzy w ubiegłym roku złożyli podania (to o 800 więcej niż w 2016 r.), przyjęto 4151 osób, które przeszły rekrutacyjne sito i otrzymały pozytywnš ocenę.

Najwięcej nowych funkcjonariuszy przyszło do dużych garnizonów – to już stała prawidłowoœć. I tak: œlšskš policję zasiliło w minionym roku 586 nowych funkcjonariuszy, stołecznš ponad 400, wielkopolskš blisko 300. Z kolei dolnoœlšskš, mazowieckš i małopolskš – po ponad 300. Nieznacznie mniej – komendy w Wielkopolsce.

– Jak widać, chętnych do założenia policyjnego munduru nie brakuje. W dodatku zainteresowanie służbš roœnie – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Kim sš nowo przyjęci?

– Więcej jest osób z wyższym wykształceniem, zwłaszcza po takich kierunkach jak bezpieczeństwo wewnętrzne czy pedagogika – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. – Ok. 15 proc. przyjętych to kobiety – dodaje.

– Zawsze mamy więcej kandydatów niż miejsc – słyszymy w Katowicach.

By zostać policjantem trzeba przejœć testy wiedzy, sprawnoœciowy i psychologiczny. Być zdrowym i niekaranym. Ci, którzy przejdš rekrutacyjne sito, trafiajš na „listę rankingowš" i czekajš. Im więcej punktów, tym bardziej szansa na przyjęcie roœnie. Kandydat musi mieć też nieposzlakowanš opinię. – Mandat za prowadzenie psa bez smyczy czy incydentalne przekroczenie prędkoœci go nie dyskwalifikuje. Ale już notoryczny pirat drogowy nie ma szans – mówi Mariusz Ciarka.

Od 2012 r. zasady przyjęć do policji sš takie same – kandydat „idzie" przez procedurę z nadanym mu numerem ewidencyjnym, by nabór był przejrzysty,

Nawet majšcy kierunkowe i pożšdane wykształcenie najpierw trafiajš do prewencji – patrolowania ulic i pilnowania porzšdku podczas imprez masowych.

– Trzeba zaczynać od bycia „krawężnikiem", tylko wtedy można poznać policyjnš pracę – mówi nam jeden z doœwiadczonych już oficerów.

– Dopiero póŸniej, w zależnoœci od wykształcenia, wiedzy, zainteresowań trafiajš np. do wydziałów kryminalnych, œledczych czy ruchu drogowego – zaznacza Borowiak.

Stołeczna policja, choć i tu nie brak chętnych do służby, chce podnieœć poprzeczkę i przycišgnšć najlepszych.

Ruszyła z nowš odsłonš kampanii „Ty też możesz". Do wstępowania w szeregi policji zachęcajš młodzież aktorzy, znani m.in. z filmów kryminalnych – takie sławy jak Olga BołšdŸ, Piotr Stramowski i sam reżyser popularnego „Pitbulla" Patryk Vega.

– Większoœć młodych ludzi kojarzy tych aktorów właœnie z filmami pokazujšcymi pracę policji. Chcemy, żeby to skojarzenie zadziałało – tłumaczy Mariusz Mrozek z KSP. – Aby dotrzeć do ludzi w wieku 18– 30 lat, także tych, którzy w tym roku będš zdawać maturę, i zainteresować ich służbš w policji – podkreœla Mrozek.

Oczekiwane sš osoby z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. – Ale także instruktorzy nauki jazdy, sztuk walki, absolwenci chemii i biologii mogšcy doskonale się odnaleŸć w laboratoriach kryminalistycznych – wylicza Mrozek.

Skšd większe zainteresowanie służbš?

To po częœci efekt nowego otwarcia – rzšd dał w zeszłym roku œrodki na uruchomienie ok. tysišca nowych etatów.

Już były podwyżki, a zaplanowane sš kolejne. Sš zapowiedzi lepszych warunków finansowych i służby – to wpłynęło, zdaniem mundurowych, na popularnoœć policyjnej profesji. Do 2019 r. będš cztery podwyżki, a w garnizonie warszawskim podwyższony zostanie dodatek stołeczny.

Filmy – jak zgodnie oceniajš nasi rozmówcy – mocno przyczyniły się do zainteresowania pracš w policji.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL