Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Francja pozwie Polskę za caracale

H225M Caracal
materiały prasowe
Polskie władze zostały poinformowane przez francuski koncert Airbus Helicopters, że zakończone postępowanie na zakup wielozadaniowych œmigłowców trafi do trybunału arbitrażowego.

W 2015 r. rzšd PiS zdecydował o wycofaniu się z podjętej kilka miesięcy wczeœniej - za rzšdów koalicji PO-PSL - decyzji o zakupie caracali dla polskiego wojska.

Przetarg na wielozadaniowe œmigłowce dla wojska rozpisano wiosnš 2012 r. W kwietniu 2015 r. MON wskazało na œmigłowiec caracal; wartoœć kontraktu miała wynieœć łšcznie z podatkami 13,4 mld zł. Protestowały wtedy PiS i zwišzki zawodowe, działajšce w zakładach w Mielcu i Œwidniku, które również startowały w przetargu. We wrzeœniu 2015 r. rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej. Na poczštku paŸdziernika 2016 r. Ministerstwo Rozwoju uznało ofertę offsetowš za niezadowalajšcš, a dalsze rozmowy - za bezprzedmiotowe.

Jak informuje Dziennik.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i prawdopodobnie Ministerstwo Rozwoju jeszcze przed œwiętami otrzymali pismo od Francuzów.

Z dokumentu wynika, że niepodpisana umowa na dostawę œmigłowców caracal zostanie przekazana do międzynarodowego arbitrażu.

Zdaniem Francuzów negocjacje prowadzono bez woli podpisania umowy. Jako dowód majš œwiadczyć słowa Antoniego Macierewicza, który przed objęciem stanowiska szefa MON, zapowiadał, że nie zgodzi się na zakup caracali.

Sprawa prawdopodobnie będzie rozpatrywana w Sztokholmie, a Polskę będzie reprezentować Ministerstwo Rozwoju.

ródło: dziennik.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL