Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

MON przedstawia koncepcję obrony terytorialnej

Fotorzepa/ Roman Bosiacki
Brygada OT będzie liczyła od 1500 do 2500 żołnierzy. W skali kraju będzie to około 35 tys. żołnierzy.

Co ważne, do służby w oddziałach Obrony Terytorialnej (OT) będš przyjmowani żołnierze ochotnicy oraz oficerowie, podoficerowie i szeregowi, którzy już sš w rezerwie.

Wiceszef MON Tomasz Szatkowski przedstawił posłom Sejmowej Komisji Obrony Narodowej informację na temat koncepcji funkcjonowania obrony terytorialnej oraz stanu przygotowań do jej utworzenia.

System obrony terytorialnej będzie funkcjonował na trzech poziomach œciœle powišzanych z administracyjnym podziałem kraju. Najwyższym poziomem będzie poziom strategiczny, czyli krajowy, gdzie będzie funkcjonowało dowództwo obrony terytorialnej. Kolejny poziomem będzie poziom operacyjny czyli wojewódzki. W każdym województwie będzie dowództwo brygady OT.

Obecny na posiedzeniu Komisji Szef Zarzšdu Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP płk Krzysztof Gaj podkreœlił, że tworzone w województwach brygady nie będš takie same. Skład i zadania brygady będš zależały od specyfiki województwa.

Najniższym poziomem będzie poziom taktyczny - powiatowy.  Warto zauważyć, że w każdym powiecie będzie zorganizowana jedna kompania obrony terytorialnej. Docelowo powstanš 364 kompanie pogrupowane terytorialnie w  86 batalionów.

W pierwszym etapie, który w zasadzie już się rozpoczšł, będš utworzone 3 brygady na œcianie wschodniej. W następnym etapie zostanš sformowane kolejne 3 brygady. Poczštkowy etap powinien się zakończyć w 2019 roku.

W kontekœcie  budowy OT warto się zastanowić nad dalszš rolš Narodowych Sił Rezerwowych w strukturze bezpieczeństwa kraju.

Możliwe, że resort obrony wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu NSR, które stałyby się w przyszłoœci częœciš obrony terytorialnej na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej. Warto przypomnieć, że 11 lutego w ministerstwie obrony narodowej odbyło się spotkanie dotyczšce współpracy Gwardii Narodowej stanu Illinois z MON. O wizycie Amerykanów i możliwoœci przekazania przez nich sprzętu dla formowanej w Polsce Obrony Terytorialnej, wspominał minister Antoni Macierewicz 27 lutego, podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej.

- Sprawa ta nie została jeszcze rozstrzygnięta. Przyszłoœć NSR-u zależy od tego, w jakim stopniu ta struktura jest zdolna do modernizacji, co dotychczas wydawało się nieosišgalne. Jeœli wprowadzenie zmian okaże się możliwe, dalej będziemy korzystać z tego rozwišzania - mówił z kolei minister Macierewicz w wywiadzie dla Polski Zbrojnej na poczštku stycznia 2016 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL