Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Polscy lekarze zarobiš więcej

Minister zdrowia Łukasz Szumowski (pierwszy z lewej) i przedstawiciele rezydentów razem ogłosili zakończenie sporu.
Reporter/ Andrzej Hulimka
Resort zdrowia chce lepiej płacić tym lekarzom, którzy obiecajš, że przez dwa lata będš pracować w kraju.

Nowy minister zdrowia załatwił w miesišc to, z czym Konstanty Radziwiłł nie radził sobie od dwóch lat. Obiecujšc szybsze zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i podwyżki dla lekarzy, uspokoił największy kryzys kadrowy ostatnich miesięcy.

Rezydentom udało się wywalczyć zwiększenie œrodków publicznych na ochronę zdrowia z obecnych 4,5 do 6 proc. PKB już 2024 r., a także podwyższenie od lipca tego roku pensji częœci rezydentów od 5,1 tys. do 6 tys. brutto. Lekarz specjalista pracujšcy tylko w jednym szpitalu zarobi miesięcznie 6750 zł brutto.

– Minister Łukasz Szumowski przedstawił konkretne propozycje, które przekładajš się na bezpieczeństwo pacjentów – komentuje Michał Bulsa, wiceprzewodniczšcy Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL). Nowy szef resortu zdrowia zrobił wszystko, by powstrzymać akcję wypowiadania klauzuli opt-out, pozwalajšcej lekarzom pracować powyżej dozwolonych w prawie 48 godz. tygodniowo. Z danych resortu zdrowia wynika, że do końca 2017 r. klauzulę wypowiedziało 3528 lekarzy, w tym 1877 rezydentów.

Zgodnie z ogłoszonym w czwartek porozumieniem 6 proc. PKB na zdrowie ma zostać osišgnięte do 1 stycznia 2024 r. Z tym że w latach 2018–2023 wysokoœć nakładów na ochronę zdrowia ma się stale zwiększać. I tak w 2018 r. nie może być niższe niż 4,78 proc. PKB, w 2019 r. – 4,86 proc. PKB, w 2020 r. – 5,03 proc. PKB, w 2021 r. – 5,3 proc. PKB, w 2022 r. – 5,55 proc. PKB, a w 2023 r. – 5,8 proc. PKB.

Œrodki te majš zasilić budżety, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, NFZ, ale też wydatki zwišzane z realizacjš staży podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, pielęgniarek i położnych. Młodzi lekarze sprawdzš, czy wszystko odbywa się zgodnie z planem – na styczeń 2020 r. wyznaczono ocenę realizacji porozumienia.

Największe emocje budzš jednak podwyżki dla rezydentów. Żeby zachęcić lekarzy do pracy w publicznym sektorze zdrowia, minister Szumowski zobowišzał się najpóŸniej od 1 lipca 2018 r. podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarzy w trakcie specjalizacji do 4 tys. zł dla szkolšcych się w dziedzinach zwykłych (np. dermatologia, urologia) i do 4,7 tys. zł w dziedzinach priorytetowych (np. anestezjologia, chirurgia), a od trzeciego roku specjalizacji o kolejne 500 zł brutto (do 4,5 tys. zł) dla zwykłych i 600 zł (do 5,3 tys. zł) dla priorytetowych. Jeszcze więcej miałby dostać rezydent, który zobowišże się do przepracowania w Polsce dwóch lat po zakończeniu specjalizacji (w ostatnich latach specjalizacji odpowiednio 5,1 tys. zł i 6 tys. zł).

Podczas wykonywania pracy lekarz ma mieć status funkcjonariusza publicznego. Oprócz tego rezydentom udało się wynegocjować zapis, że lekarz nie będzie musiał wpisywać zakresu refundacji na recepcie – być może zrobi to sekretarka medyczna, której wprowadzenie zapowiada Szumowski. Młodzi lekarze zobowišzali też resort, by do końca roku podjšł rozmowy o poprawie warunków pracy innych grup medycznych.

– To trudny kompromis, ale także zaledwie pewien etap w dalszym procesie zmian polskiego systemu ochrony zdrowia i walki o jak najlepsze warunki leczenia polskich pacjentów – mówi Bulsa.

Zdaniem prof. Tomasza Grodzkiego, senatora PO i znanego transplantologa, najważniejsze jest podanie Ÿródeł finansowania zmian. – Papier przyjmie wszystko, ale ja oczekuję, że teraz nastšpi nowelizacja budżetu, dowiemy się, skšd majš pochodzić pienišdze na podwyżki dla rezydentów, które wypłaca resort zdrowia, a skšd na pensje specjalistów, które idš z puli NFZ – zastrzega lekarz.

Na wieœć o porozumieniu z lekarzami o swoich postulatach przypomniały też pozostałe grupy zawodów medycznych. – Domagamy się podwyżek dla pracowników służby zdrowia, którzy zostali pominięci w zeszłorocznej ustawie podwyżkowej. Strona rzšdowa zobowišzała się do 15 stycznia przedstawić propozycję nowelizacji. Jeżeli za tydzień jej nie dostaniemy, będziemy rozważać protest – mówi Maria Ochman z NSZZ Solidarnoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL