Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wymusił na sędziach "Iustitii" szybsze zebranie

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zarzšd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” podjšł uchwałę o zwołaniu XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów.

Władze stowarzyszenia tłumaczš, iż poczštkowo planowały przeprowadzenie zebrania w kwietniu 2018 roku, jednak przygotowywany przez rzšd projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego wymusił przyspieszenie jego terminu. – Jeżeli bowiem wskazana ustawa wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, sędziowie zostanš pozbawieni możliwoœci zasiadania w Zarzšdzie oraz Komisji Rewizyjnej SSP „Iustitia". Aby tego uniknšć konieczna jest zmiana statutu naszego stowarzyszenia – czytamy na stronie internetowej „Iustitii".

Przypomnijmy, iż zgodnie z projektem sędziowie nie będš mogli zasiadać w organach zarzšdzajšcych stowarzyszeń lub fundacji, które prowadzš lub mogš prowadzić działalnoœć gospodarczš.

"Iustitia" informuje, iż obecnie prace nad projektem zmian statutu sš już na ukończeniu i w najbliższym czasie projekt ten zostanie rozesłany do oddziałów.

W programie zebrania oprócz zmian w statucie znalazł się też punkt dotyczšcy rozpoznania odwołania wiceministra Łukasza Piebiaka od uchwały zebrania członków Oddziału w Warszawie o wykluczeniu go ze stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniach 9–11 lutego 2018 r. w Mszczonowie koło Warszawy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL