Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

#RZECZoPRAWIE - Małgorzata Kluziak: Sšdy potrzebujš większej autonomii

Małgorzata Kluziak
rp.pl
Na temat poniedziałkowej konferencji „Jak sšdy powinny służyć obywatelom" w œrodowym programie #RZECZoPRAWIE Tomasz Pietryga rozmawiał z Małgorzatš Kluziak, prezes Sšdu Okręgowego w Warszawie.

Przy okazji konferencji SO w Warszawie przeprowadził anonimowš ankietę „Polskie sšdy w ocenie obywateli". Wynika z niej m.in., iż postępowania sšdowe trwajš za długo, a obywatele nie zawsze sš traktowani podmiotowo na sali sšdowej. – Okazuje się, że odbiór obywateli jest taki, że sędziowie trzymajš się formalizmów, a nie zawsze mówiš ludzkim głosem – komentowała sędzia Małgorzata Kluziak.

Jej zdaniem wynika to z faktu, iż sędziowie sš obcišżeni dużš iloœciš spraw. - Sędzia załatwia około dwudziestu spraw miesięcznie, każdego dnia musi więc œrednio załatwić jednš sprawę, to jest bardzo dużo – oceniła Małgorzata Kluziak. – Presja i iloœć spraw powoduje, że pamiętamy o sprawach, a nie zawsze, że za nimi stojš ludzie – dodała.

W opinii Małgorzaty Kluziak receptš na poprawienie sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwoœci byłoby zwiększenie autonomii samych sšdów oraz zwiększenie władzy ich prezesów. - Sšd powinien dostać pełnš pulę pieniędzy, którymi powinien sam zarzšdzać. Za władzš idzie odpowiedzialnoœć za efekty – przekonywała sędzia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL