Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Reforma KRS: kiedy rozpocznie się kadencja członków Rady

Fotolia.com
Wspólna kadencja nowych członków Rady rozpocznie się następnego dnia po ich wyborze. Ich obrady będš transmitowane w sieci.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa jest gotowy do uchwalenia. Najprawdopodobniej dojdzie do tego w pištek. W nocy ze œrody na czwartek sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka przyjęła ponad 20 poprawek, głównie Prawa i Sprawiedliwoœci, do prezydenckiego projektu. Do projektu złożono łšcznie 23 poprawki, w tym 11 PiS. Komisja poparła 10 poprawek PiS. Najważniejsza pozytywnie zarekomendowana spoœród nich przewiduje wykreœlenie wczeœniejszej poprawki tego klubu, że kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Komisja negatywnie zaopiniowała 10 poprawek złożonych przez kluby opozycyjne i jednš PiS. Dwie poprawki Klubu Kukiz'15 zostały wycofane przed głosowaniem.

Co jeszcze się zmieni? Wspólna kadencja nowych członków Rady rozpocznie się następnego dnia po ich wyborze. Wówczas też wygasnš kadencję obecnych sędziów – członków KRS (wielu konstytucjonalistów uważa, że jest to zapis sprzeczny z konstytucjš). Jest on efektem jednej z przyjętych poprawek posłów PiS. Kolejna rekomendowana do przyjęcia zmiana dotyczy etapu zgłoszenia kandydata na sędziego – członka KRS. Jeœli sędzia nie przygotuje informacji na temat dorobku orzeczniczego (w tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia), marszałek Sejmu odmówi przyjęcia jego zgłoszenia. Za sprawš kolejnej poprawki (sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka jest za jej przyjęciem) jej obrady będš transmitowane przez internet. Wyjštkiem od tej zasady jest uchwała Rady o wyłšczeniu jawnoœci posiedzenia w całoœci lub częœci. Powód? Ważny interes prywatny.

Z kolei sprawy indywidualne dotyczšce powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego lub asesora sšdowego wszczęte i niezakończone podjęciem przez KRS uchwały przed dniem wejœcia w życie tej ustawy Rada rozpatrzy ponownie już na podstawie nowych przepisów. Dzisiejszy regulamin Rady zachowa ważnoœć do czasu wydania nowego, nie dłużej jednak niż przez rok. Prezydent złożył projekt zmian w KRS w końcu wrzeœnia. W lipcu zawetował ustawę o KRS, wytykajšc im m.in. częœciowš niekonstytucyjnoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL