Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Nowy regulamin urzędowania sšdów powszechnych

Fotolia.com
W sšdach powszechnych majš się pojawić profesjonalne systemy obsługi interesantów.

Od 1 stycznia 2018 r. w sšdach powszechnych ma obowišzywać nowy porzšdek. Minister sprawiedliwoœci zmienia regulamin urzędowania sšdów powszechnych. Projekt właœnie trafił do Rzšdowego Centrum Legislacji. Minister stawia na szczególnš formę specjalizacji sędziów. W sšdach majš się pojawić jednolite standardy obsługi interesanta. Katalog usług wyœle do wszystkich sšdów. SOI będš zbiorem zasad komunikacji z interesantem, pożšdanych zachowań na różnych etapach obsługi oraz przykłady dobrych praktyk w codziennej pracy. Kilkanaœcie przepisów projektu poœwięcono zasadom losowego przydziału spraw, które majš ruszyć od 1 stycznia 2018 r. (na razie trwa pilotaż).

Losowy przydział spraw składowi trzech sędziów zawodowych został podzielony na trzy etapy: losowe utworzenie składów trzyosobowych na okreœlony czas; przydział spraw sędziom referentom na zasadach ogólnych i przydzielenie sprawy danego referenta do jednego ze składów. Każdy sędzia należy do trzech różnych składów. Liczba składów w wydziale jest równa liczbie sędziów uczestniczšcych w przydziale spraw tego rodzaju i jest to najmniejsza możliwa liczba składów gwarantujšca, że każdy sędzia będzie w takiej samej liczbie składów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL