Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Minister ma pomysł na szybsze procesy sšdowe: precyzyjne planowanie rozpraw

123RF
Do sšdów wróci procedura gospodarcza. Szybciej też majš się toczyć sprawy cywilne. Każda rozprawa będzie precyzyjnie zaplanowana.

Nie będzie to prosty powrót do starej procedury gospodarczej, bo ma w niej obowišzywać większy rygoryzm w stosunku do uczestników procesu i sšdu, a celem jest maksymalne skrócenie procesów. Spod tego rygorystycznego postępowania będš mogli się wyłšczyć mikroprzedsiębiorcy – wtedy majš być traktowani jak zwykli podsšdni, a ich sprawa jak zwykła sprawa cywilna.

Plan rozprawy

Najważniejsza zmiana to obowišzkowy plan rozprawy. Z reguły powinna być jedna, więc trzeba jš dobrze przygotować.

Ma być uproszczony niefunkcjonalny obecnie system wnoszenia œrodków odwoławczych (zażaleń, apelacji). Teraz kontrola sšdu w takich kwestiach jak dochowanie terminu czy odpowiedniej opłaty odbywa się zarówno w sšdzie pierwszej instancji (tam odwołanie się składa), jak i przez sšd drugiej instancji, który je rozpatruje. Zmiana polegać ma na tym, że to badanie przeniesione będzie do sšdu drugiej instancji. Zażalenie np. na tymczasowe zabezpieczenie ma być rozpoznawane w tym samym sšdzie, tylko przez innych sędziów. Natomiast po uchyleniu orzeczenia przez sšd drugiej instancji i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania majš rozpatrywać jš ci sami sędziowie, którzy wydali zaskarżone orzeczenie. Plusem tego rozwišzania może być to, że już znajš sprawę i będš musieli się zapoznać z zastrzeżeniami wyższej instancji.

Dla pieniaczy sšdowych oraz prawników nadużywajšcych kruczków prawnych, choćby wielu zażaleń w tej samej kwestii, przewidziano sankcje za „nadużycie prawa procesowego": może to być obcišżenie kosztami postępowania czy zasšdzenie wyższych odsetek niż ustawowe.

Czy sprostajš?

Poważna zmiana dotyczy e-spraw rozpatrywanych w Lublinie, ale z całej Polski, których jest rocznie ponad dwa miliony. W sytuacji braku podstaw do wydania e-nakazu zapłaty, jego uchylenia lub po prostu wniesienia sprzeciwu (co jest czynnoœciš prostš) sprawa będzie umarzana, a nie jak teraz przesyłana do zwykłego sšdu, gdzie dalej się toczy. Po zmianie zatem e-powód (zwykle firma windykacyjna), jeœli będzie chciał sprawę kontynuować, będzie musiał jš wnieœć ponownie do zwykłego sšdu.

Projekt przewiduje podwyższenie minimalnej opłaty sšdowej do 100 zł (teraz wynosi 30 zł), zakłada też przywrócenie opłaty za uzasadnienie orzeczenia sšdu, a to wszystko po to, by ograniczyć angażowanie sšdu z błahego powodu.

– Gdyby sędziowie sprostali wyzwaniu, to te pomysły rzeczywiœcie mogš wpłynšć na jakoœć postępowań – ocenia projekt Andrzej Michałowski, adwokat. – Pogłębianie rygoryzmu z kolei to droga do tracenia zaufania do sšdów i naprawiania niesprawiedliwych orzeczeń w drodze œrodków nadzwyczajnych. Z doœwiadczeń poprzedniej procedury gospodarczej ustawodawca nie wycišgnšł wniosków.

– Powrót do postępowania gospodarczego to pomysł dobry, pod warunkiem że pójdzie za nim specjalizacja sędziów – mówi były sędzia, obecnie radca prawny Piotr Zimmerman.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL