Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędziowie Sšdu Okręgowego w Warszawie krytykujš poczynania ministra

Sšd Okręgowy w Warszawie
Fotorzepa, Marta Bogacz
Joanna Bitner, nowa prezes Sšdu Okręgowego w Warszawie, chciała sprawdzić, czy ma poparcie œrodowiska. Nie sprawdzi jednak, bo nikt nie chciał głosować.

Warszawscy sędziowie mieli w œrodę zdecydować o dalszych losach Joanny Bitner, nowej prezes Sšdu Okręgowego w Warszawie, i trójce nowych wiceprezesów. I choć podjęli dwie uchwały, to problemu nie rozwišzali. W pierwszej zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu wyraziło zdecydowanš dezaprobatę wobec ostatniej decyzji ministra sprawiedliwoœci, odwołujšcej wiceprezesów (przed upływem kadencji). Uchwałę poparło 76 sędziów, przeciw było czterech.

Druga z przyjętych uchwał wywołała kilkugodzinnš dyskusję.

– Zgromadzenie zdecydowało o odmowie głosowania nad wnioskiem Joanny Bitner w przedmiocie wyrażenia opinii co do powołania jej na funkcję prezesa SO oraz powołania wiceprezesów tego sšdu – informowała sędzia Agnieszka Domańska. Tej treœci uchwałę poparło 71 sędziów, 11 było przeciw.

Co to oznacza dla warszawskich sędziów? Najprawdopodobniej tyle, że nowy prezes i wiceprezesi zostajš. Zgromadzenie ogólne i tak doszłoby do skutku, bo po powołaniu nowej prezes i wiceprezesów minister sprawiedliwoœci przedstawia nowego prezesa.

Zamieszanie zaczęło się w ubiegły wtorek, 12 wrzeœnia. Wówczas to minister sprawiedliwoœci powołał sędzię Bitner na prezesa SO. Stało się to po wygaœnięciu, dzień wczeœniej, kadencji poprzedniej prezes. Także we wtorek minister, na podstawie przepisów przejœciowych znowelizowanej ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych odwołał (przed upływem kadencji) troje wiceprezesów warszawskiego sšdu: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowskš. W œrodę na wniosek prezes Bitner z kolei minister powołał na nowych wiceprezesów sędziów: Małgorzatę Iwonę Szymkiewicz-Trelkę, Dariusza Dšbrowskiego i Dariusza Drajewicza.

Zmiany wywołały ogromne emocje. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zastanawia się, czy nie wystšpić o usunięcie ze swego grona sędziego Dariusza Drajewicza, powołanego na wiceprezesa SO. Decyzję podejmie warszawski oddział stowarzyszenia do końca wrzeœnia. To konsekwencja nierespektowania apelu Iustitii skierowanego do sędziów, by nie przyjmowali posad po odwoływanych przed upływem kadencji prezesach i wiceprezesach. Podstawš wycišgnięcia konsekwencji może być złamanie celów działania stowarzyszenia. – Sędziowie podjęli większoœciš głosów decyzję, że nie będzie głosowania nad osobš pani prezes. Uszanowała wolę zgromadzenia – mówił po zakończeniu zgromadzenia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL