Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Asystenci sędziów proszš o pomoc rzecznika praw obywatelskich

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Nie może być tak, że osoby po tzw. starej aplikacji sš dyskryminowane przy ubieganiu się o pierwsze stanowisko sędziowskie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwraca się do rzecznika praw obywatelskich o interwencję w sprawie dostępu do stanowisk asesorskich oraz sędziowskich w sšdach powszechnych. Prosi, by wystšpił do właœciwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę kwestionowanych aktów prawnych, ewentualnie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie konstytucyjnoœci przepisów. To już drugi apel w tej sprawie. Chodzi o pomijanie przy nominacjach asesorskich osób, które ukończyły aplikację sšdowš prowadzonš przy sšdach apelacyjnych przed utworzeniem Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury (tzw. stara aplikacja).

Co więcej, nowelš z 11 maja dokonano zmiany systemu szkolenia sędziów w Polsce. Polega ona na przesunięciu wagi szkolenia z modelu częœciowo otwartego, umożliwiajšcego złożenie egzaminu sędziowskiego i zdobycie nominacji m.in. przez referendarzy sšdowych i asystentów sędziów, na model całkowicie scentralizowany w KSSiP.

„Nowela pomija aspekt historyczny zmian w sšdownictwie, ignorujšc osoby, które dzięki pracy i wynikom w nauce zdobyły miejsce na aplikacji, a następnie zdały egzamin, ale nie miały okazji podjęcia pracy jako asesorzy sšdowi lub sędziowie" – piszš asystenci do ministra.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL