Sędziowie i sądy

#RZECZoPRAWIE: Bartłomiej Wróblewski i Arkadiusz Myrcha o reformie sądownictwa

Fotolia.com
W środowym programie #RZECZoPRAWIE, Tomasz Pietryga wraz ze swoimi gośćmi - Bartłomiejem Wróblewskim, posłem PiS oraz z Arkadiuszem Myrchą, posłem PO rozmawiał o reformie wymiaru sprawiedliwości.

 

Bartłomiej Wróblewski: należy uzdrowić polskie sądy

- W dyskusji na temat reformy sądownictwa najważniejszy jest cel, którym jest uzdrowienie polskich sądów - mówił poseł PiS.

Poseł wskazał że założenia projektów przygotowanych przez prezydenta będą konsultowane z klubami. Przyznał, że z zaciekawieniem czeka na te konsultacje i podchodzi do nich optymistycznie.

Przypomniał, że najważniejszym jest aby poprawić i przyspieszyć pracę sądów, a także zwiększyć zaufanie obywateli wobec wymiaru sprawiedliwości.

- Cel jest jasno określony. Dyskusja dotyczy tylko tego jak ten cel osiągnąć - mówił.

Poseł zwrócił uwagę, że na forum publicznym mówi się jedynie o pewnych elementach reformy. Przyznał także, że jeśli reforma sądownictwa ma być głęboka, trudno nie objąć nią Sądu Najwyższego.

W opinii Wróblewskiego, z punktu widzenia obywatela reforma Sądu Najwyższego ma znaczenie chociażby pod kątem zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

 

Arkadiusz Myrcha: trzeba korzystać z dobrych projektów

- Projekt który przedstawiliśmy powstał z inicjatywy stowarzyszenia Iustitia. Nie jest to projekt rewolucyjny, ale jest to dobry projekt. A z dobrych projektów należy korzystać. - mówił poseł PO.

Poseł wyraził pogląd, że bardzo ważnym jest, aby obywatele mieli wpływ na wybór kandydatów na sędziów do KRS. Wskazał, że sędziowie chcą żeby grupa 2 000 obywateli zgłaszali swoich kandydatów.

- Awantury polityczne mają charakter edukacyjny. Obywatele dowiadują się czego dotyczy spór, a przy okazji jak działa dana instytucja. – mówił poseł.

Odnosząc się do reformy Sądu Najwyższego Myrcha wyraził opinię, że nigdy nie jest tak dobrze aby nie mogło być lepiej.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości dyskutowano, jakie sprawy mają być rozstrzygane w sądach, jakie mogą wyjść poza sądy, a także ile powinno być instancji.

Poseł zwrócił uwagę, że przy każdej takiej rozmowie pojawia się rola Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazał, że należy zdecydować czy SN ma jedynie orzekać w postępowaniu kasacyjnym, czy ma pełnić również inne role.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której będzie dwupoziomowość sądów, SN będzie musiał wejść w kompetencje sądu odwoławczego.

Odnosząc się do kwestii izby dyscyplinarnej w SN Myrcha oświadczył, że samo określenie „izba dyscyplinarna" to za mało. Należy określić jaki miałaby mieć charakter i zakres kompetencji i wówczas podjąć dyskusję na temat jej uczciwości i zasadności.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL