Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędziowie na poczštku kariery sš coraz starsi

Fotolia.com
Na urzšd sędziego powoływani sš dziœ sędziowie w wieku œrednio 36 lat. Cztery lata temu byli młodsi o dwa lata.

Sędziowie rozpoczynajšcy karierę sš coraz starsi. Jeszcze w 2013 r. œredni wiek osób powoływanych po raz pierwszy na urzšd w sšdzie powszechnym wynosił 34 lata; w 2016 r. już 36. Wiekowi przedstawicieli Temidy przyjrzało się właœnie Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Z raportu wynika, że wymiar sprawiedliwoœci powoli się starzeje.

Leciwa Temida

W 2013 r. œredni wiek sędziów sšdów apelacyjnych wynosił 54, 8 lata, a w 2017 r. już 55,2. W sšdach okręgowych cztery lata temu œredni wiek sędziego wynosił 50,5 lata, a dziœ 51,2. W sšdach rejonowych z kolei 42,4 lata, a dziœ 44,4.

Już w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwoœć zapowiadało, że podwyższy wiek kandydatów na sędziów. Mówiło się minimum o 35 latach życia. Co na to sędziowie?

– Weszłam do sali rozpraw jako asesor w wieku 25 lat. Dwa lata póŸniej odebrałam nominację sędziowskš. I nie uważam, że byłam zbyt młoda na orzekanie czy niedoœwiadczona. To nie metryka decyduje o tym, czy ktoœ jest gotowy do orzekania czy też nie – mówi sędzia Barbara Piwnik, z Sšdu Okręgowego w Warszawie. Uważa, że podstawš jest dobre przygotowanie. – Będšc przed laty na aplikacji sšdowej etatowej, od pierwszego dnia trafiłam do sšdu i każdego dnia pracowałam – tłumaczy. –Dziœ jest inaczej.

Sędzia Krystian Markiewicz z Sšdu Okręgowego w Katowicach został asesorem w wieku 27 lat, a dwa lata póŸniej odebrał nominację sędziowskš. Czy nie był za młody?

– Wtedy uważałem, że nie, ale dziœ patrzę na to trochę inaczej. Uważam, że młodzi sędziowie powinni na poczštku zasiadać w składach orzekajšcych obok doœwiadczonych kolegów (także z rejonu). To najlepszy sposób na praktycznš naukę nie tylko zawodu, ale i zachowania w sali rozpraw, opanowania emocji, komunikacji ze stronami itd. – tłumaczy sędzia Markiewicz.

Sędziego nie dziwi też, że dziœ œrednia wieku sędziów wszystkich szczebli: od rejonu do apelacji, jest wyższa niż jeszcze kilka lat temu.

– Dużo zrobił brak nominacji od dwóch lat. Do zawodu nie przychodzili ludzie młodzi, więc i œrednia wieku siłš rzeczy jest wyższa – uważa.

Dominacja kobiet

Kilka lat temu kadrze sędziowskiej przyjrzała się Krajowa Rada Sšdownictwa. Zbadała wiek, płeć, zachowania. Okazało się, że w rejonie najwięcej jest sędziów w wieku od 36 do 40 lat; w okręgu – od 42 do 51 lat, a w apelacji – od 53 do 60 lat. Najmłodsi sędziowie sš tam, gdzie w sšdach dochodzi często do zmian kadrowych, np. w Warszawie. W dużych miastach sš bowiem dużo większe możliwoœci awansu, stšd i ruch kadrowy większy.

Sšdownictwo powszechne jest sfeminizowane – 65 proc. kadry w sšdach rejonowych to kobiety, w okręgu 61 proc., a w apelacji 58 proc. MężczyŸni dominujš tylko w sšdach wojskowych – stanowiš tam 94 proc. kadry. Jak pokazuje raport KRS, kobiety częœciej też korzystajš z długich zwolnień lekarskich oraz urlopów rodzicielskich (w sšdach rejonowych aż o 30 proc.).

Drugi wniosek, jaki płynšł z raportu, to zbyt częste korzystanie z przenosin do innej miejscowoœci przez sędziów z rejonu. Dlaczego chcš się przenosić?

Startujš do konkursów w odległych miejscowoœciach. Potem okazuje się, że trudno przenieœć swoje życie, rodzinę i trzeba tracić kilkanaœcie godzin w tygodniu na dojazdy do pracy. Występujš więc z wnioskiem o przeniesienie.

51 lat wynosi dziœ œredni wiek sędziego sšdu okręgowego

36 lat - to dziœ œredni wiek osób powoływanych pierwszy raz na sędziego sšdu powszechnego

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL