Sędziowie i sądy

Organizacje społeczne i prawnicze napisały do Prezydenta RP

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Sądy są dla obywateli, nie dla polityków. Wierzymy, że projektowane przez prezydenta zmiany w sądownictwie będą zwiększać społeczną, a nie polityczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości - napisali w liście do Andrzeja Dudy przedstawiciele organizacji społecznych i prawniczych.

"Pełna odrębność sądów od wpływów jakiejkolwiek rządzącej partii jest warunkiem zachowania Wolności, o którą walczyły pokolenia Polaków. Właśnie dlatego zagwarantowanie odrębności sądów od pozostałych władz było jednym z postulatów „Solidarności". Z drugiej strony sądy muszą być sprawne, transparentne, nowoczesne i otwarte na udział społeczeństwa. Zaniedbanie tych sfer przez rządzących w ostatnich ponad dwudziestu latach jest źródłem obecnego kryzysu" - napisali przedstawiciele m.in. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, KOD i czterech sędziowskich stowarzyszeń.

Sygnatariusze listu uważają, że prace nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa powinny doprowadzić do przedstawienia rozwiązań respektujących konstytucyjne wymogi niezależności sądownictwa od polityków, a z drugiej strony  - zwiększać kontrolę społeczną nad wymiarem sprawiedliwości.

- Podkreślamy – kontrolę społeczną, nie kontrolę polityczną. Kontroli politycznej nad sądami zabrania Konstytucja. Kontrolę społeczną Konstytucja zaleca i taką kontrolę środowiska sędziowskie i prawnicze popierają. Wyrazem takiego poparcia są złożone już przez środowiska sędziowskie propozycje zmian legislacyjnych polegające na przykład na wysłuchaniu publicznym kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa czy też na składaniu społecznościom lokalnym cyklicznych sprawozdań z działania ich sądów i umożliwieniu dyskusji nad funkcjonowaniem sądów - przypominają przedstawiciele stowarzyszeń.

Ich zdaniem zmiany w sądownictwie nie mogą sprowadzać się do oddania władzy nad sądami w ręce tego czy innego polityka, do czego w dużej mierze sprowadzają się zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych. Liczą, że proponowana reforma będzie przede wszystkim dotyczyć:

1) procedur i organizacji sądów, tak, aby zapewnić efektywność ich działania i szybkie rozstrzyganie sporów prostych,

2) systemu wykonywania orzeczeń, aby wyroki wydane w imieniu Rzeczypospolitej były szybko egzekwowane przy zagwarantowaniu praw najsłabszych;

3) udziału społeczeństwa zarówno w orzekaniu jak i administrowaniu sądami, aby sędziowie mogli prowadzić dialog ze społeczeństwem a każdy element funkcjonowania sądów był w pełni przejrzysty i bliski lokalnym społecznościom, gwarantując w ten sposób niezależność sądów.

- Tak ważne zmiany nie mogą powstawać w ukryciu, nie mogą ignorować głosu organizacji pozarządowych, nie mogą być jedynie oznajmione. Ich doniosłość ustrojowa wymaga społecznej debaty, także z udziałem ekspertów, i o taką otwartą dla wszystkich Polaków, pozbawioną politycznych etykiet i prowadzoną w poczuciu jedności i odpowiedzialności debatę Pana prosimy. Deklarujemy czynny udział organizacji obywatelskich i samorządów zawodów prawniczych w takiej debacie i prosimy o wysłuchanie naszego głosu - napisali działacze stowarzyszeń w liście do prezydenta.

Po listem podpisali się: Agata Stremecka - prezes FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju,

Aleksander Smolar - prezes Fundacji im. Stefana Batorego,

prezes Katarzyna Szymielewicz i Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon ,

Danuta Przywara - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

Łukasz Bojarski - prezes INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa,

Arkadiusz Radwan - prezes Instytut Allerhanda,

Jarosław Marciniak - członek zarządu Komitetu Obrony Demokracji,

Mikołaj Pietrzak - dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Witold Klaus - prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Leszek Parchimowicz - prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Krystian Markiewicz - prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Dorota Hildebrand-Mrowiec - prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Karolina Sosińska - prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Irena Kamińska - prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis

Michal Wawrykiewicz, Maria Ejchart- Dubois, Sylwia Gregorczyk- Abram i Paulina Kieszkowska – Knapik z ruchu #Wolnesądy

Bartosz Kwiatkowski - dyrektor Fundacji Frank Bold

Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL