Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Będzie dyscyplinarka dla Jerzego Stępnia? Stanisław Rymar rzecznikiem dyscyplinarnym

Jerzy Stępień
Fotorzepa / Krzysztof Skłodowski
Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rzecznika dyscyplinarnego, który zajmie się sprawš Jerzego Stępnia.

O przygotowanym postępowaniu wobec byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego media informowały już w lipcu. Powodem ma być najprawdopodobniej udział w majowym Marszu Wolnoœci zorganizowanym przez Platformę Obywatelskš.

Jak informuje portal parlamentarny.pl, wyznaczono już rzecznika dyscyplinarnego. Jest nim sędzia TK Stanisław Rymar, wylosowany do prowadzenia tej sprawy.

Wylosowany również został skład sšdu dyscyplinarnego I instancji, w którego składzie znaleŸli się sędziowie TK: Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski oraz Sławomira Wronkowska- Jaœkiewicz.

Jak dotšd sędziemu nie przedstawiono zarzutów na piœmie. - Mam wyznaczone spotkanie z panem sędziš TK Rymarem 5 wrzeœnia. Przed sformułowaniem zarzutów pan sędzia chce jeszcze wysłuchać moich wyjaœnień – powiedział w rozmowie z parlamentrany.pl Jerzy Stępień, sędzia TK w stanie spoczynku, były prezes TK.

Przypomnijmy, iż uchwalona w listopadzie 2016 roku ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w art. 24 przewiduje odpowiedzialnoœć dyscyplinarnš sędziów (w tym sędziów w stanie spoczynku) za naruszenie „przepisów prawa, uchybienie godnoœci urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie mogšce podważać zaufanie do jego bezstronnoœci lub niezawisłoœci".

Zgodnie z zapisami ustawy w postępowaniu dyscyplinarnym orzeka Trybunał jako sšd dyscyplinarny pierwszej instancji – w składzie trzech sędziów Trybunału, natomiast w drugiej w składzie pięciu sędziów Trybunału. Sędziów Trybunału do składów orzekajšcych wyznacza w drodze losowania Prezes Trybunału.

Prezes Trybunału w drodze losowania wyznacza sędziego Trybunału – rzecznika dyscyplinarnego, który podejmuje czynnoœci zmierzajšce do wstępnego wyjaœnienia okolicznoœci niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także wysłuchuje sędziego, którego dotyczy zawiadomienie.

Karami dyscyplinarnymi sš: upomnienie; nagana; obniżenie wynagrodzenia sędziego Trybunału w wysokoœci od 10% do 20% na okres do 2 lat; złożenie sędziego Trybunału z urzędu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL