Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Court Watch Polska przedstawiła pomysł na zmiany w sšdach

Sędziowie Sšdu Najwyższego
PAP, Rafał Guz
Fundacja Court Watch Polska, która zebrała kilka tysięcy podpisów pod apelem „Sšdy dla obywateli", proponuje prezydentowi m.in. losowe przydzielanie spraw w Sšdzie Najwyższym.

Fundacja proponuje publicznš weryfikację kompetencji i niezawisłoœci kandydatów na sędziego Sšdu Najwyższego w toku publicznego przesłuchania przed Krajowš Radš Sšdownictwa z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów poselskich oraz samorzšdów prawniczych: adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Poza tym postuluje losowy dobór składów orzekajšcych w sprawach rozpatrywanych przez SN (dodajmy, że takš zasadę wprowadziła w sšdach powszechnych nowela, która weszła w życie przed tygodniem).

Court Watch Polska wskazuje, że jednym ze sposobów, w jaki można wpływać na orzeczenia sšdów, jest intencjonalny dobór składu do konkretnej sprawy. Możliwoœć ta może służyć zarówno dobrym celom, gdy np. uwzględnia się specjalizację sędziów w przydziale spraw, jak i złym, gdy wyznaczanie sędziów do danej sprawy może służyć wpływowi na werdykt, kierunek orzecznictwa; osobista władza w tym zakresie prezesa izby SN stwarza też przestrzeń dla korupcji. W tym wypadku œrodkiem zaradczym będzie losowy wybór składu orzekajšcego do danej sprawy.

Wreszcie fundacja proponuje włšczenie lokalnych komisji w procedurę wyboru sędziów sšdów powszechnych, aby opinię o kandydatach wydawała komisja złożona z przedstawicieli różnych lokalnych œrodowisk, a KRS wybierała kandydata z trzech osób, które uzyskały pozytywnš opinię największej liczby członków owej komisji.

– To sš wszystko zweryfikowane w innych krajach rozwišzania, które powinny się sprawdzić pod rzšdami każdej władzy. Wykorzystaliœmy też doœwiadczenia z monitoringu polskich sšdów – powiedział Bartosz Pilitowski, prezes Court Watch Polska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL