Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Nowy regulamin Trybunału Konstytucyjnego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Od 1 sierpnia obowišzuje większoœć zapisów nowego Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwałę w sprawie regulaminu Zgromadzenie Ogólne Trybunału podjęło 27 lipca. 1 sierpnia dokument został opublikowany w Monitorze Polskim.

Największe kontrowersje wzbudziła treœć par. 54 ust. 1 Regulaminu, który dotyczy zgłaszania zdań odrębnych.

Jak to było dotychczas, sędzia składu orzekajšcego, który nie zgadza się z większoœciš głosujšcych, może podczas głosowania nad orzeczeniem zgłosić zdanie odrębne, uzasadniajšc je w formie pisemnej. Zdanie odrębne może dotyczyć rozstrzygnięcia albo uzasadnienia orzeczenia albo rozstrzygnięcia i uzasadnienia orzeczenia. Jak jednak zaznaczono w przepisie „zdanie odrębne nie może dotyczyć rubrum orzeczenia".

Rebrum jest częœciš wstępnš wyroku. To w niej wymienia się m.in. sygnaturę sprawy czy członków składu orzekajšcego. Jak zwracajš uwagę media, obecnie żaden sędzia nie będzie mógł już stwierdzić w zdaniu odrębnym, że wyrok wydały osoby bez uprawnień. Zapis ten jest istotny w kontekœcie tzw. sędziów dublerów, co do których legalnoœci wyboru były duże wštpliwoœci.

Innš nowoœciš w regulaminie TK jest zapis o utrwalaniu przebiegu rozpraw. Zgodnie z par. 43 Prezes Trybunału może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji oraz prasy na utrwalanie lub transmisję przebiegu rozprawy. Dotychczas takš decyzję podejmował przewodniczšcy składu orzekajšcego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL