Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Senat nie poprawił reformy KRS i sšdów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Po wakacjach powstanie nowa Krajowa Rada Sšdownictwa. W sšdach zaœ pojawiš się też nowi prezesi. Ilu? Nie wiadomo.

Nowele do ustaw: o Krajowej Radzie Sšdownictwa i Prawo o ustroju sšdów powszechnych już dziœ mogš trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Wejdš w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Tego dnia zarówno w sšdach, jak i KRS zacznš się prawdziwe porzšdki. Obie nowele od poczštku budziły ogromne emocje. W czwartkowy wieczór emocje były jeszcze większe, bowiem tego dnia PiS pokazał nowy projekt, tym razem rewolucji w Sšdzie Najwyższym.

W odpowiedzi na pojawienie się pierwszych dwóch nowelizacji zwołano nawet 20 maja Kongres Prawników Polskich w Katowicach. Na niewiele to się jednak zdało. 14 lipca w nocy, po 12 godzinach debaty, Senat bez poprawek (choć opozycja je zgłosiła) przyjšł obie nowelizacje. Za ich przyjęciem głosowało 57 senatorów, przeciw było 29.

– Wprowadzamy dobre zmiany dla Polaków, dla tych, którzy czekajš na dobrze funkcjonujšcy system sprawiedliwoœci – uspokajał emocje marszałek Stanisław Karczewski.

– Zwyciężyła arytmetyka, ale liczymy jeszcze na weto prezydenta – odpowiadał mu Bogdan Klich (PO). – Obie ustawy niszczš niezależnoœć sšdów – wtórował mu Bogdan Borusewicz (PO). Jest jednak przekonany, że nie zniszczš niezawisłoœci sędziów.

Do wymiany

Nowela do ustawy o KRS przewiduje wygaszenie kadencji 15 członków Rady będšcych sędziami. Ich następców wybierze już Sejm. Powstać majš też dwa nowa organy KRS: Pierwsze i Drugie Zgromadzenia Rady. W skład pierwszego wejdš: pierwszy prezes Sšdu Najwyższego, minister sprawiedliwoœci, prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego, osoba powołana przez prezydenta RP, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Im kandydatów zgłoszš prawnicy: prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni itd.

Prezes od ministra

Zmiany w u.s.p. dotyczš głównie funkcjonowania sšdów. Zmieniš się np. zasady powoływania i odwoływania prezesów: będzie to domena ministra sprawiedliwoœci. Argumentów za takš zmianš była sytuacja w Sšdzie Apelacyjnym w Krakowie, którego były prezes Krzysztof S. został tymczasowo aresztowany.

MS postawiło też na losowy przydział spraw. Ma to mieć ogromne znaczenie zwłaszcza w II instancji. Ma chronić przed nadużyciami i dawać pewnoœć, że sprawa nie została przydzielona sędziemu umyœlnie wybranemu.

W sšdach pojawi się też specjalny system, który „zważy" sprawy, jakie sędzia ma w referacie. Wszystko po to, by sędziowie w całej Polsce pracowali po równo. Zasadš będzie też niezmiennoœć składu orzekajšcego. Co to oznacza? Raz wylosowany skład nie powinien ulegać zmianie aż do zakończenia sprawy. Dziœ często się zdarza, że sędziowie przechodzš w delegację czy przenoszš się do innego sšdu, pozostawiajšc niezakończone sprawy. W efekcie nowy skład musi je rozpoczynać od nowa. Tak już nie będzie. Sędzia będzie mógł zmienić sšd, ale swoje sprawy sam zakończy.

Rewolucja w SN

Jeszcze w czwartek 13 lipca w Sejmie pojawił się kolejny, bardzo radykalny projekt zmian w Sšdzie Najwyższym. Przewiduje on, że dzień po wejœciu w życie ustawy obecni sędziowie SN przejdš w stan spoczynku, z wyjštkiem wskazanych przez ministra sprawiedliwoœci. On również wyznaczy pierwszego prezesa SN. Posłowie PiS nie ukrywajš, że zmiany majš być wprowadzone błyskawicznie, do końca lipca. Wszystko po to, aby aktualny SN nie zdšżył odbyć dwóch zaplanowanych rozpraw: 9 sierpnia – kasacja w sprawie Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, i 12 wrzeœnia, na której ma ocenić, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została powołana na to stanowisko zgodnie z prawem.

PARLAMENTARZYŒCI NARZUCAJĽ TEMPO

Kalendarium prac

Zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sšdownictwa:

7 marca – rzšd przyjšł projekt

5 kwietnia – w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie

23 maja – komisja przyjęła sprawozdanie

7 czerwca – drugie czytanie projektu i debata

8 czerwca – Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka zajęła się poprawkami i projekt jest gotowy do uchwalenia

12 lipca – Sejm uchwalił ustawę

14 lipca – Senat przyjšł ustawę bez poprawek

Zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sšdów powszechnych

12 kwietnia 2017 r. – projekt wpłynšł do Sejmu

19 kwietnia – skierowano do pierwszego czytania

25 maja – pierwsze czytanie na posiedzeniu w Sejmie

30 maja – sprawozdanie podkomisji

2 czerwca – sprawozdanie komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka

7 czerwca – drugie czytanie w Sejmie, zgłoszono poprawki

8 czerwca – Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka rozpatrzyła poprawki i projekt jest gotowy do uchwalenia

12 lipca – Sejm uchwalił ustawę

14 lipca – Senat przyjšł ustawę bez poprawek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL