Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

PiS może wymienić wszystkich sędziów SN

PAP, Marcin Obara
PiS może wymienić wszystkich sędziów SN. O tym, kto zostanie, zdecyduje Zbigniew Ziobro.

To może być kolejny legislacyjny blitzkrieg w wykonaniu PiS. W œrodę, kilka godzin po tym, gdy przy bojkocie opozycji uchwalono zmiany w KRS i ustawie sędziowskiej, do laski marszałkowskiej wpłynšł kolejny poselski projekt, tym razem zmian w Sšdzie Najwyższym. Zakłada radykalny reset w tym najważniejszym sšdzie.

Już dzień po wejœciu przepisów w życie sędziowie SN majš przejœć w stan spoczynku, z wyjštkiem tych, których zatrzyma minister sprawiedliwoœci.

By zapewnić funkcjonowanie SN, przewidziano, że gdyby pierwsza prezes SN (Małgorzata Gersdorf) przeszła na sędziowskš emeryturę, to jej obowišzki do czasu powołania nowego pierwszego prezesa będzie pełnił sędzia wskazany przez Zbigniewa Ziobrę.

Minister sprawiedliwoœci przedstawi też Krajowej Radzie Sšdownictwa po jednym kandydacie na każde zwolnione stanowisko. Będzie to inny nabór niż obecnie, gdyż bez opiniowania kandydatur przez œrodowiska sędziowskie. Nowych sędziów będzie powoływał oczywiœcie prezydent.

Wielu prawników, nie mówišc o politykach opozycji, wieszczy koniec trójpodziału władz.

– Radykalna zmiana składu personalnego Sšdu Najwyższego narusza konstytucyjnš zasadę nieusuwalnoœci sędziów – komentuje prof. Piotr Kardas, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zmiany zakładajš też wzmocnienie roli prezydenta przy powoływaniu pierwszego prezesa SN. Prezydent będzie wybierał spoœród trzech kandydatów wskazanych przez sędziów SN, a nie dwóch, jak obecnie.

Projekt przewiduje też zmiany organizacyjne. Zamiast trzech izb: Cywilnej, Karnej i Pracy, ma powstać jedna: Prawa Prywatnego, ale najważniejsza zmiana to nowa, autonomiczna Izba Dyscyplinarna, która ma rozpatrywać sprawy dyscyplinarne sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców, notariuszy i komorników. Szybciej też ma rozpatrywać wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich.

– Sšd Najwyższy staje się sšdem przy ministrze sprawiedliwoœci. Chodzi moim zdaniem o zmiany kadrowe i szerokie podporzšdkowanie SN Ziobrze – skomentowała projekt pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf. Dodała, że wejœcie w życie tej ustawy spowodowałoby zahamowanie postępowań przed SN, ponieważ tak dzieje się zawsze przy reorganizacji.

– Czas pokaże, jakie skutki przyniesie ustawa – mówi „Rzeczpospolitej" Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci. – Myœlę jednak, że dotychczasowi sędziowie przynajmniej w częœci pozostanš w SN.

Tymczasem pięciu byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego (Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll) wydało oœwiadczenie, że bez niezależnego wymiaru sprawiedliwoœci nie istnieje państwo prawa.

Pierwsze czytanie projektu ustawy może się odbyć już w przyszłym tygodniu, na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami sejmowymi.

Obecnie we wszystkich izbach Sšdu Najwyższego orzeka 83 sędziów. W 2016 r. SN rozpatrzył ponad 11 tys. spraw.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL