Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Szybka reforma sšdów w rękach Trybunału

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jeœli Trybunał Konstytucyjny uzna we wtorek, że obecny tryb wyboru sędziów KRS jest właœciwy, rzšd będzie musiał poprawić nowelę. Jeœli uzna go za niezgodny z ustawš zasadniczš, nowela PiS może zostać uchwalona.

W Sejmie po drugim czytaniu, a więc gotowe do uchwalenia, sš już dwie ustawy: nowela ustawy o KRS i prawa o ustroju sšdów powszechnych. Pierwsza wygasza kadencję obecnych sędziów-członków KRS, zmienia tryb ich powoływania – będzie ich wybierał Sejm – i wprowadza w KRS dwa zgromadzenia. Druga wzmacnia nadzór ministra sprawiedliwoœci nad sšdami – to od szefa resortu zależeć będzie, kto zostanie prezesem w sšdzie. Obie ustawy zostały wpisane w harmonogram rozpoczynajšcego się właœnie posiedzenia Sejmu. Do uchwalenia może jednak nie dojœć. Powód? Obie ustawy sš ze sobš œciœle zwišzane (odwołujš się wzajemnie do swoich przepisów). Bardzo krytycznie oceniajš je sędziowie. Jeœli więc nie dojdzie do uchwalenia noweli o KRS, to druga też poczeka na głosowanie.

Tš pierwszš blokuje wniosek Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego. Skierował do TK wniosek o zbadanie zasad wyboru sędziów (obecnych członków Rady) pod kštem ich zgodnoœci z konstytucjš.

– Intencjš wniosku jest ostateczne uniknięcie ewentualnych wštpliwoœci dotyczšcych rozwišzań w nowelizacji ustawy o KRS, nad którš pracuje Sejm – argumentował wniosek.

Jego zdaniem obecna ustawa o KRS m.in. ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wyłanianiu ich przedstawicieli do Rady. Stawia w uprzywilejowanej pozycji sędziów sšdów wyższych instancji oraz bezpodstawnie różnicuje charakter kadencji sędziów-członków KRS i parlamentarzystów-członków KRS. Sejm popiera wszystkie zarzuty wniosku Ziobry. Krajowa Rada Sšdownictwa twierdzi z kolei, że wniosek prokuratora generalnego jest w całoœci nieuzasadniony.

Ziobro zapewnia, że jeœli TK podzieli argumentację przedstawionš we wniosku, uzasadnione będzie dalsze procedowanie nowelizacji tej ustawy, a jeœli TK nie podzieli wniosku, to konieczne będzie rozważenie poprawek do procedowanej przez Sejm noweli o KRS (a być może i u.s.p.).

Rozprawę zaplanowano na godz. 12.30. TK rozstrzygnie wniosek w składzie: Michał Warciński (przewodniczšcy), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Henryk Cioch, Lech Morawski i Julia Przyłębska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL