Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Reforma sšdownictwa - czy to będzie dobra zmiana?

Fotolia.com
Wkrótce w sšdach zapanuje nowy porzšdek. Minister sprawiedliwoœci ma szansę grać w nich pierwsze skrzypce i podporzšdkować sobie sędziów. Czas pokaże czy z tego skorzysta.

Już niedługo wejdš w życie dwie nowele dedykowane sędziom. Pierwsza dotyczy zmian w Krajowej Radzie Sšdownictwa. Jej skutki mogš dotknšć w zasadzie każdego sędziego, który będzie się ubiegał o nominację czy to do rejonu, czy sšdów wyższej instancji. KRS ma bowiem dużo do powiedzenia w sprawie awansów, choć ostatnie słowo i tak należy do prezydenta. To on wręcza nominacje lub ich odmawia. Cały problem polega na tym, czy sędziowie-członkowie, którzy zostanš wybrani do Rady przez Sejm, będš obiektywni i niezawiœli w podejmowaniu decyzji przy ocenie kandydatur. Nowela budzi wprawdzie kilka wštpliwoœci konstytucyjnych, ale w praktyce z punktu widzenia sędziego liniowego, który myœli tylko o awansie, a nie o piastowaniu stanowisk funkcyjnych – przewodniczšcego wydziału, wizytatora, wiceprezesa, prezesa – oznacza niewiele.

Tego nie można już powiedzieć o drugiej noweli, która też niebawem wejdzie w życie. To zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Sędziowie nazywajš jš ustawš ustrojowš sšdownictwa. Często zresztš mówi się o niej krótko – ustawa sędziowska. W niej zmian, głównie praktycznych, jest bardzo dużo. Za jej sprawš zmienić się bowiem mogš prezesi wielu sšdów, a może nawet większoœci. A jak powszechnie wiadomo, to prezes jest gospodarzem dla sędziów konkretnego sšdu. Decyduje bowiem o wielu sprawach ważnych dla sędziego. Kolejna zmiana dotyczy awansów – można nawet powiedzieć, że będš ekspresowe. To może być dla wielu sędziów dobra zmiana. Bo kto nie chciałby po dziesięciu latach w rejonie wystartować w konkursie do apelacji i go wygrać, a potem nawet objšć fotel prezesa sšdu apelacyjnego? Jedynš zadrš jest to, że takie samo prawo dostali prokuratorzy. A ich obecna sytuacja i podporzšdkowanie prokuratorowi generalnemu i ministrowi w jednej osobie może budzić niepokój, że tylko właœciwi prokuratorzy będš tak awansować.

Z wprowadzeniem losowania składów sędziowskich sprawa jest niejednoznaczna. Z jednej strony to dobrze, że fortuna zdecyduje, kto dostanie danš sprawę. Nie będzie domysłów, plotek. Z drugiej strony, jeœli ktoœ będzie chciał pokombinować, to będzie mógł. Sprawa sprawie nierówna, więc kiedy sędzia dostanie takš typu Amber Gold, będzie mógł poprosić prezesa, by pozwolił mu nie brać udziału w kilku losowaniach. W ilu, zdecyduje prezes. Jeœli będzie chciał, by dany sędzia nie dostał danej sprawy, to jej nie dostanie. I kolejna zmiana, która może podobać się sędziom obcišżonym pracš. Ministerstwo zainwestuje w program, który zważy prowadzone sprawy. I do tego momentu wszystko jest OK. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, a dokładnie kryteriach branych pod uwagę przy ważeniu. Te poznamy póŸniej.

To, co czeka wkrótce sšdownictwo, to kolejny krok w reformowaniu wymiaru sprawiedliwoœci. Nie ostatni, jak zapowiada resort sprawiedliwoœci. Pytanie tylko, czy to krok w dobrym kierunku.

Kalendarium prac

Projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sšdownictwa:

- 7 marca – rzšd przyjšł projekt

- 5 kwietnia – w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie

- 9 maja – projekt trafił do sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka

- 23 maja – komisja przyjęła sprawozdanie

- 7 czerwca – w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu i debata, w której zgłoszono poprawki

- 8 czerwca – Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka zajęła się poprawkami i projekt jest gotowy do trzeciego czytania, czyli uchwalenia

Projekt zmian w ustawie – Prawo o ustroju sšdów powszechnych

- 12 kwietnia 2017 r. – projekt wpłynšł do Sejmu

- 19 kwietnia – skierowano do pierwszego czytania

- 25 maja – pierwsze czytanie na posiedzeniu w Sejmie

- 30 maja – sprawozdanie podkomisji

- 2 czerwca – sprawozdanie komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka

- 7 czerwca – drugie czytanie w Sejmie, zgłoszono poprawki

- 8 czerwca – Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka rozpatrzyła poprawki i projekt jest gotowy do trzeciego czytania

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL