Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

CBA weszło do siedziby Krajowej Rady Sšdownictwa

cba.gov.pl
W dniu 19 kwietnia 2017 r. ok godz. 13:30 troje funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego bez wczeœniejszych zapowiedzi weszło na teren Biura Krajowej Rady Sšdownictwa z żšdaniem krótkiego, natychmiastowego spotkania z sędziš Waldemarem Żurkiem - poinformowała Krajowa Rada Sšdownictwa.

Jak czytamy na stronie internetowej Rady, pomimo kilku próœb pracownika Biura Krajowej Rady Sšdownictwa o opuszczenie pomieszczeń Biura Rady i oczekiwanie na informację w Kancelarii na holu głównym, nie zastosowali się oni do tej proœby i wkroczyli do gabinetu Wiceprzewodniczšcego Rady przerywajšc spotkanie na którym był Przewodniczšcy Rady, Wiceprzewodniczšcy oraz rzecznicy prasowi. - Po wejœciu do pomieszczenia przedstawili się i oœwiadczyli, że chcš doręczyć sędziemu Waldemarowi Żurkowi upoważnienie o wszczęciu kontroli jego oœwiadczeń majštkowych - relacjonuje KRS. Sędzia odmówił przyjęcia pisma w takich warunkach i poprosił o przesłanie mu tego upoważnienia pocztš, a jeœli konieczne jest osobiste wręczenie tego upoważnienia, o wezwanie go tš drogš do stawiennictwa w siedzibie CBA, na które się oczywiœcie stawi. Funkcjonariusze jednak pozostawili wspomniane upoważnienie, po czym opuœcili siedzibę Rady.

- Na swoim najbliższym posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Sšdownictwa rozważy wystšpienie do przełożonych funkcjonariuszy CBA o wskazanie przyczyn przeprowadzenia czynnoœci w opisany wyżej sposób - zapowiedziała KRS.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o rozpoczęciu kontroli oœwiadczeń majštkowych sędziego Waldemara Żurka. - To efekt przeprowadzonej wczeœniej przez naszych kontrolerów analizy tychże oœwiadczeń. Analiza dała podstawy do wszczęcia tej kontroli - napisano na stronie internetowej CBA.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL