Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Dlaczego sšdy mogš prenumerować tylko wybrane przez ministra sprawiedliwości tytuły

123RF
Z doniesień prasowych wynika, że 30 grudnia 2015 r. minister sprawiedliwoœci wysłał do dyrektorów sšdów apelacyjnych katalog 146 tytułów prasowych, które mogš być prenumerowane przez sšdy.

W stosunku do wczeœniejszego katalogu jest w nim mniej pozycji, znikło kilka znanych ogólnopolskich tytułów prasowych.

Dla Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiste sš względy finansowe, które mogš przemawiać za takš decyzjš Ministerstwa. Pojawiły się jednak wštpliwoœci, co do zgodnoœci takich działań z konstytucyjnš zasadš równoœci (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Dlatego Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwoœci z proœbš o przedstawienie stanowiska w sprawie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Patryk Jaki poinformował właœnie RPO, że katalog prasy dla sšdów powszechnych nie ma charakteru zalecanego czy narzucanego odgórnie spisu czasopism do prenumeraty. Jest to "dokument techniczny" przygotowywany na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Zakupów. Katalog powstał w ramach standaryzacji zakupów. Obejmuje magazyny i czasopisma branżowe, zwłaszcza pozycje prawnicze.

Z prasy codziennej czy tzw. tygodników opinii sšdy mogš korzystać zdaniem min. Jakiego w ramach „przeglšdów prasy" - to usługa polegajšca na monitoringu wszystkich istotnych tytułów prasowych, który może być ukierunkowany na kwestie zwišzane z wymiarem sprawiedliwoœci, konkretnymi jednostkami organizacyjnymi sšdownictwa lub postępowaniami sšdowymi.

Ponieważ jednak takie "przeglšdy prasy" nie funkcjonujš we wszystkich jednostkach sšdownictwa, to - jak wyjaœnia min. Jaki - centralny katalog prasy, stanowišcy podstawę zakupów prasy, uzupełniony został o kilka pozycji z segmentu dzienników i tygodników „ogólnotematycznych", z których najbardziej istotne znaczenie majš Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i jeden, dowolny dziennik regionalny. Ograniczenie tytułów prasy codziennej oraz tygodników podyktowane jest m.in. ograniczeniami natury budżetowej.

Podsekretarz Stanu wskazał również, że w uzasadnionych przypadkach, np. na potrzeby rzeczników prasowych sšdu, możliwy jest indywidualny zakup tytułu prasowego, w którym ukazał się np. artykuł dotyczšcy funkcjonowania danego sšdu lub sprawy z nim zwišzanej.

ródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL