Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Reforma sšdownictwa się nie kończy

123RF
Rzšd uważa, że jego zmiany w Temidzie, w przeciwieństwie do poprzednich, przyniosš efekty.

Spraw w sšdach przybywa (w 2015 r. – 15,2 mln), a procesy cišgnš się latami. Aż co ósmy trwa dłużej niż rok (do niedawna niecałe 10 proc.). Prawo i Sprawiedliwoœć ma jednak pomysł, jak przyspieszyć orzekanie. Sposobem ma być kolejna reforma. Te przeprowadzane przez poprzedników się nie udały.

Obecny rzšd chce m.in. przywrócić odrębnš procedurę w sprawach gospodarczych (zlikwidowanš w 2012 r.), zmienić zasady płacenia za prowadzenie procesów oraz zrezygnować z orzekania w drobnych sprawach.

Powodem przywrócenia odrębnej procedury gospodarczej jest stale rosnšca liczba procesów, w które zaangażowane sš firmy. W 2015 r. było ich już 1 mln 730 tys. Nie oznacza to jednak mechanicznego powrotu do starych zasad. W procedurze gospodarczej, która ma być szybsza, majš być rozstrzygane tylko sprawy dużych przedsiębiorców. Problemami firm małych i œrednich sšdy zajmš się na zasadach, jakie dotyczš zwykłego obrotu konsumenckiego.

– Jeœli miałoby to oznaczać szybkš œcieżkę dla przedsiębiorców kosztem obywateli, to jestem przeciwny – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński. – Jeœli jednak ta specjalna procedura objęłaby tylko największe firmy, na które ustawodawca nałożyłby specjalne obowišzki i wymagał szczególnej starannoœci, to dlaczego nie.

Rzšd chce też zmienić wysokoœć kosztów w sprawach cywilnych oraz okreœlić nowy katalog płatnych czynnoœci sšdowych. Dotyczyć to ma m.in. sporzšdzenia na wniosek uzasadnienia orzeczenia. Dziœ często o takie uzasadnienie wnosi strona, która w ogóle nie zamierza składać apelacji, lub wręcz ta, która wygrywa spór.

– Pisanie uzasadnień zajmuje mi jednš trzeciš czasu pracy – potwierdza sędzia Mateusz Zagórski. I dodaje, że zdarza się, iż pisze je w każdy weekend przez kilka miesięcy. A potem dowiaduje się, że strona, dla której je przygotował, nie wnosi apelacji. – Jeœli uzasadnienie jest za darmo, to czemu go nie zażšdać – mówi.

Stšd pomysł ograniczenia sporzšdzania nikomu niepotrzebnych uzasadnień. Pocieszeniem jest to, że ten, kto zapłaci i złoży apelację, nie straci. Kwota za uzasadnienie zostanie potršcona z opłaty za apelację.

Zmiany majš dotyczyć również spraw najdrobniejszych – wykroczeń. W 2015 r. wpłynęło ich blisko 600 tys. Proponuje się, by większš rolę zaczęły odgrywać mandaty nakładane bez udziału sšdu. Będš je wymierzali funkcjonariusze właœciwych organów, np. urzędów celnych. Dziœ sprawy dotyczšce np. przygranicznego handlu i przemytu towarów akcyzowych trafiajš do sšdów. Dlatego te przy granicy wschodniej sš obcišżone drobnymi sprawami karnoskarbowymi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL