Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Nowe zasady wyznaczania składów orzekajšcych w sprawach karnych

Sędziego do orzekania albo sprawozdawcę ma się wyznaczać w kolejnoœci według wpływu spraw.
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Nie będzie dobierania sędziów do procesów. MS stawia na losowania.

Minister sprawiedliwoœci zmienia zasady wyznaczania składów orzekajšcych w sprawach karnych: najpierw kolejnoœć według listy sędziów, a jeœli któregoœ z nich trzeba pominšć, losowanie dalszych.

– Sšdy stanš – twierdzš niektórzy sędziowie. Ministerstwo uspokaja: jasno regulujemy kwestię doboru sędziów do konkretnych spraw.

Przy okazji przywracania starego procesu karnego rzšd wprowadził kilka poprawek. M.in. tę dotyczšcš przydziału spraw.

Sędziego do orzekania albo sprawozdawcę ma się wyznaczać w kolejnoœci według wpływu spraw. Lista sędziów w wydziale ma być jawna dla stron. Odstępstwa sš trzy: dłuższa choroba sędziego; inna usprawiedliwiona niemożnoœć wykonywania obowišzków służbowych; ważna przyczyna wynikajšca z organizacji pracy w sšdzie.

Wszystkie trzy przyczyny oraz zasady losowania opisze dokładnie w rozporzšdzeniu minister sprawiedliwoœci. Każde odstępstwo trzeba zaznaczyć w zarzšdzeniu. Kiedy nie da się wyznaczyć sędziego według kolejnoœci, następny czy następni w składach trzyosobowych zostanš wybrani w drodze losowania. Sędzia wyznaczony z naruszeniem tej zasady będzie wyłšczany od orzekania. Wystarczy, że któraœ ze stron złoży o to wniosek. Za złamanie tej zasady grozić majš poważne konsekwencje.

Jeœli w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia lub sędziowie wyznaczeni z pominięciem nowej zasady, a nie uwzględniono wniosku o ich wyłšczenie, zostanie to uznane za bezwzględnš podstawę uchylenia orzeczenia.

– Te przepisy uniemożliwiš sprawne orzekanie w wydziałach odwoławczych. Jeœli w œrednim wydziale, powiedzmy dziesięcioosobowym, zaczniemy losować składy trzyosobowe, każdy inny, to jak ułożyć wokandę, żeby sprawy rozpoznać? Szansa na to, że ten sam skład będzie rozpoznawał dwie sprawy, jest 1 na 300, a wokanda to dziewięć spraw – mówi „Rz" sędzia Maciej Stršczyński. Ma też nadzieję, że sšdy odwoławcze będš rygorystycznie stosować te przepisy i wówczas autorzy zobaczš, że ich brak zaufania do sędziów całkowicie zablokował sšdy.

Nieco mniej dramatycznie sytuację oceniajš sędziowie w pierwszej instancji. Tu z reguły w grę wchodzš składy jednoosobowe.

– Same losowania paraliżu u nas nie wprowadzš. Zastanawiam się jednak, kto zajmie się przygotowaniem losowań w większych sšdach, kiedy zniknie funkcja przewodniczšcych wydziałów – pyta „Rz" sędzia Mateusz Wardyński.

Adwokat Mariusz Paplaczyk mówi, że nie rozumie, skšd i po co taka zmiana.

– Nigdy nie spotkałem się z żadnymi nieprawidłowoœciami w wyznaczaniu składu orzekajšcego w sprawie, w której byłem obrońcš lub pełnomocnikiem. Czasem byłem wręcz zdziwiony, że sšd w dużej sprawie wyznacza œwieżo delegowanego sędziego do jej prowadzenia – dodaje. I tłumaczy, że dopóki funkcjonuje instytucja wyłšczenia sędziego, nie ma potrzeby wprowadzać na dużš skalę losowań.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL