Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ziobro wzywa Gersdorf do niezwłocznego zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro napisał list do I prezes SN. Wzywa w nim Małgorzatę Gersdorf do niezwłocznego zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sšdownictwa.

"(...) Zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Paniš pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sšdownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałš Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku" – napisał Zbigniew Ziobro do Małgorzaty Gersdorf.

Powołuje się na art. 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa. Zgodnie z tym przepisem pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczšcego zwołuje Pierwszy Prezes Sšdu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczšcego.

Przypomnijmy, że 6 marca Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczšcej Krajowej Rady Sšdownictwa. Wcišż jest I prezesem SN. Jednak wielokrotnie krytykowała nowš ustawę o KRS i procedurę wyboru jej członków jako niezgodne z konstytucjš.

"(...) Dobro wymiaru sprawiedliwoœci i koniecznoœć dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sšdownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowišzków sędziowskich" - czytamy w liœcie do I prezes SN.

Dodał, że dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów – w myœl art. 106i par. 8 ustawy Prawo o ustroju sšdów powszechnych z 27 lipca 2001 roku – mija 25 marca 2018 roku.

"(...) Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci" - wskazuje minister.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL