Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Biała księga reform: Premier przekonuje Brukselę do reform

AdobeStock
Rzšd chce dialogu z Brukselš. Premier nie wycofał się ze zmian, ale chce do nich przekonać Komisję Europejskš.

Premier Mateusz Morawiecki wręczył w czwartek w Brukseli przewodniczšcemu Komisji Europejskiej Jeanowi-Claude'owi Junckerowi „Białš księgę wymiaru sprawiedliwoœci".

Cel? Przedstawić reformy, które miały miejsce w Polsce, w jak najlepszym œwietle. Rzšd zaczšł ostro: tylko 24 proc. obywateli uważało jeszcze niedawno, że sšdy sš niezależne, a sędziowie niezawiœli „zawsze" lub „w zdecydowanej większoœci" orzeczeń. Sami sędziowie, jak przekonuje, też dostrzegajš problemy – ponad 1/3 uważa, że decyzje o awansie zawodowym opierały się wyłšcznie na kryteriach merytorycznych, a nie na innych powodach. W ponad 200 punktach zamieszczonych w oœmiu rozdziałach autorzy księgi tłumaczš, dlaczego Polska potrzebuje reformy sšdownictwa, jakie sš uwagi Komisji Europejskiej na tle stanu prawnego w Polsce i innych krajach UE, i odnoszš się do zarzutów dotyczšcych niezawisłoœci sędziowskiej, Krajowej Rady Sšdownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Na wstępie księgi pojawia się apel o merytorycznš i spokojnš dyskusję, gdyż dotychczasowy jej przebieg nie przysłużył się i tak niskiemu zaufaniu polskiego społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwoœci. „Ostre słowa padały i ze strony zwolenników reform, i ich krytyków. Wyrażamy z tego powodu ubolewanie, a przekazujšc państwu tę białš księgę, apelujemy o to, by dalsza dyskusja odbywała się w oparciu o rzeczowe argumenty prawne" – czytamy w publikacji. Podkreœla się w niej, że polscy sędziowie majš bardzo mocne gwarancje niezawisłoœci, dlatego użycie przez KE art. 7 unijnego traktatu wobec Polski jest nieuzasadnione.

Rzšd przekonuje też, że spór dotyczšcy Trybunału Konstytucyjnego należy uznać za zakończony, a skład TK jest prawidłowy i zgodny z prawem. W księdze zawarto też cytaty z orzeczeń międzynarodowych trybunałów i opinii Komisji Weneckiej – które były dotšd pomijane, choć wynika z nich, że polskie reformy odpowiadajš europejskim standardom. Komisja Wenecka wielokrotnie wskazywała np., że zbytnie zdominowanie rad sšdownictwa przez sędziów może prowadzić do negatywnych zjawisk, przede wszystkim do Ÿle rozumianej zawodowej solidarnoœci i spadku zaufania do sšdownictwa – i dlatego należy temu przeciwdziałać.

W ostatnich rozdziałach rzšd zwraca uwagę na kwestie ochrony tożsamoœci konstytucyjnej państw członkowskich i ich prawa do podejmowania suwerennych decyzji w granicach unijnych traktatów. Polskie reformy nie tylko mieszczš się w tych granicach, ale same w sobie w pełni realizujš europejskie standardy. Stosowanie w tej sytuacji procedury z art. 7 jest nadużyciem i niebezpiecznym precedensem, bo rodzi ryzyko bezpodstawnego wykorzystywania go w przyszłoœci także wobec innych krajów Unii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL