Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prezesi sšdów w Kaliszu i Rzeszowie odwołani last minute

Fotorzepa / Kuba Kamiński
Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro odwołał ze stanowiska prezesa Sšdu Okręgowego w Kaliszu Stanisława Pilarczyka. Informacja taka dotarła drogš mailowš – podaje portal kalisz.naszemiasto.pl.

W lakonicznym piœmie podpisanym przez ministra Zbigniewa Ziobro napisano, że prezes Sšdu Okręgowego w Kaliszu został odwołany na postawie artykułu Art. 17. 1. Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Portal kalisz.naszemiasto.pl zwraca uwagę, że jeszcze w listopadzie prezes Stanisław Pilarczyk goœcił m.in. Beatę Kempę, ówczesnš szefowš Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Łukasza Piebiaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Pilarczyk swoje stanowisko zajmował od maja 2014 roku. Został odwołany przeszło dwa lata przed upływem szeœcioletniej kadencji.

Z kolei "Gazeta Wrocławska" podaje, iż Anatol Gul, prezes Sšdu Okręgowego w Œwidnicy został odwołany ze stanowiska przez ministra Zbigniewa Ziobrę. - Tradycyjnie już odwołanie bez uzasadnienia przyszło dziœ rano do sšdu faksem, w dodatku z datš wstecznš. Prezes został odwołany z dniem 12 lutego - czytamy na stronie internetowej gazety.

- Nieoficjalnie sędziowie mówiš, że decyzja ministerstwa może mieć zwišzek głoœnš kampaniš billbordowš Polskiej Fundacji Narodowe „Sprawiedliwe Sšdy”, która zarzuciła sšdowi w Œwidnicy, że wypuœcił na wolnoœć pedofila, który zaraz potem zgwałcił dziecko. Autorzy kampanii pomylili wtedy sšdy. Umieszczajšc na bilbordach informację, że pedofila wypuœcił sšd œwidnicki. A decyzję podjšł wrocławski. Prezes Gul ostro zaprotestował przeciwko tego kłamstwu. Fundacja nigdy kłamstwa nie sprostowała - informuje "Gazeta Wrocławska".

 

Warto wspomnieć, iż w poniedziałek do Sšdu Rejonowego w Rzeszowie nadeszły maile z informacjš o odwołaniu dotychczasowej Prezes tego Sšdu: sędzi Bogumiły Majcher-Gniewek oraz dwóch Wiceprezesów: sędziów Jolanty Olszowy-Rozmus i Anny Ryczaj-Paœko. W wyniku tych odwołań Sšd Rejonowy w Rzeszowie pozostaje obecnie bez władz.

Stowarzyszenie Sędziów Iustitia przypomina, że kilka dni temu, prezesem Sšdu Okręgowego w Rzeszowie, w okręgu którego znajduje się Sšd Rejonowy w Rzeszowie, został delegowany wczeœniej do Ministerstwa Sprawiedliwoœci sędzia Sšdu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, który na czas pełnienia nowej funkcji został również delegowany z Sšdu Rejonowego w Jarosławiu do Sšdu Apelacyjnego w Rzeszowie.

W ubiegłym pištek jako pierwsi na łamach "Rzeczpospolitej" informowaliœmy, że 7 lutego 2018 r. wszyscy prezesi i wiceprezesi Sšdu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zostali odwołani.

Dymisja prezesów sšdów była możliwa za sprawš noweli ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych, która obowišzuje od 12 sierpnia 2017 r. Do 12 lutego minister mógł odwołać prezesa bez podania przyczyny. Mógł nawet wymienić wszystkich. Wystarczyło np. stwierdzenie szczególnie niskiej efektywnoœci w nadzorze administracyjnym lub organizacji pracy w sšdzie lub sšdach niższych (to nowy powód). Każdego roku prezesi składajš też informację o swojej działalnoœci i nieprawidłowoœciach. Ocenieni pozytywnie przez ministra, otrzymujš wyższy dodatek: 150 proc. maksymalnej kwoty.

Do 12 sierpnia 2017 r. prezesów sšdów okręgowych i apelacyjnych minister powoływał po zasięgnięciu opinii zgromadzenia sędziów danego sšdu. Jeœli była negatywna, mógł się odwołać do Krajowej Rady Sšdownictwa. Jeœli i ona odrzuciła kandydaturę, musiał z niej zrezygnować. Prezesów sšdów rejonowych wybierali właœciwi prezesi sšdów apelacyjnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL