Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wymienia prezesów 12 sšdów

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Ostatniego dnia, na jaki pozwalała nowelizacja ustawy o ustroju sšdów powszechnych, minister Zbigniew Ziobro podjšł decyzje kadrowe dotyczšce prezesów dwunastu sšdów.

Termin nadzwyczajnych uprawnień ministra sprawiedliwoœci wynikajšcych z pierwszej ustawy reformujšcej sšdownictwo upłynšł w poniedziałek. Wymieniono ok. 130. prezesów i wiceprezesów sšdów. - Być może ta liczba się zwiększy. Mamy czas do północy - mówił w poniedziałkowym programie #RZECZoPRAWIE sędzia Łukasz Piebiak wiceminister sprawiedliwoœci.  - Jeszcze dziœ mogš zostać podjęte decyzje ws. sędziów – dodał. 

Wiceminister podkreœlił, że wymiana sędziów się nie skończy. - Nigdy nie wiemy, czy nie wydarzy się coœ niepokojšcego, co będzie nakazywało niezwłoczne podjęcie decyzji o wymianie prezesa – tłumaczył.

We wtorek na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoœci opublikowano komunikat "Ocena efektywnoœci pracy sšdów". Jak w nim poinformowano, w resorcie dokonano analizy szerokiego zakresu czynników wpływajšcych na całoœciowš ocenę jakoœci pracy kolejnych sšdów, w tym przeglšdu ewidencji spraw i podstawowych wskaŸników za pierwsze półrocze 2017 roku.

Prace te wykazały niskš efektywnoœć w Sšdzie Okręgowym w Kaliszu. Resort podaje, iż sšd ten w rankingu wszystkich 45 sšdów okręgowych pod względem wskaŸnika opanowania wpływu w sprawach cywilnych zajšł 38. pozycję, co oznacza, że w sšdzie tym rosnš zaległoœci. Z dniem 12 lutego 2018 r. funkcję prezesa kaliskiego sšdu okręgowego przestał pełnić sędzia Stanisław Pilarczyk.

Jak podaje MS, analiza jakoœci pracy oraz przeglšd ewidencji spraw i podstawowych wskaŸników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazały również niezadawalajšcš efektywnoœć sšdów rejonowych. Sšd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim znalazł się na 262. miejscu w rankingu wskaŸnika opanowania wpływu spraw cywilnych. Sšd w Rzeszowie jest 46. w rankingu 53 sšdów rejonowych pod względem œredniego czasu trwania postępowań w sprawach gospodarczych cywilnych. Zajmuje też dalekie miejsca w rankingach spraw cywilnych (268. miejsce) oraz œredniego czasu trwania postępowań (258. miejsce). Z kolei Sšd Rejonowy w Szczecinku znalazł się na 254. miejscu pod względem wskaŸnika opanowania wpływu, zaœ Sšd Rejonowy w Bielsku Podlaskim jest w tym rankingu jeszcze dalej, bo na 274. pozycji. Z opanowaniem wpływu spraw cywilnych słabo radzi sobie także Sšd Rejonowy w Ropczycach, który zajšł 298. miejsce, a w ogólnym rankingu sšdów rejonowych jest on 267.

Z dniem 13 lutego 2018 roku na prezesa Sšdu Rejonowego w Rzeszowie powołano sędziego Grzegorza Plisia, funkcję tę przestała pełnić sędzia Bogumiła Majcher-Gniewek.

Z dniem 12 lutego 2018 roku funkcje prezesów przestali pełnić: sędzia Elżbieta Pokrzywa w Sšdzie Rejonowym w Ropczycach, sędzia Ewa Litwin w Sšdzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, sędzia Jacek Stypułkowski w Sšdzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim oraz sędzia Ireneusz Góra w Sšdzie Rejonowym w Szczecinku.

Nowych prezesów majš z dniem 13 lutego 2018 roku sšdy rejonowe w Jarocinie i Zwoleniu – dotychczas były na tych stanowiskach wakaty. Prezesem w Jarocinie została sędzia Magdalena Renata Tyrakowska, a w Zwoleniu - sędzia Piotr Paweł Chudzio.

W Sšdzie Rejonowym w Dębicy nowym prezesem został sędzia Waldemar Grzegorz Krok, funkcję prezesa przestała pełnić sędzia Beata Stój. Z dniem 12 lutego 2018 roku funkcje prezesów przestali pełnić także sędzia Sławomir Bagiński w Sšdzie Okręgowym w Łomży i sędzia Mirosław Kędzierski w Sšdzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Z dniem 12 lutego 2018 r. odwołano także sędziego Anatola Gula z funkcji prezesa Sšdu Okręgowego w Œwidnicy.

Przypomnijmy, iż dymisja prezesów sšdów była możliwa za sprawš noweli ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych, która obowišzuje od 12 sierpnia 2017 r. Do 12 lutego minister mógł odwołać prezesa bez podania przyczyny.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL