Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędziowie chętni do KRS - znamy nazwiska

Fotolia.com
W Sejmie trwa weryfikacja kandydatów na nowych członków KRS. Głosy na dziesięć kandydatur przeszły już weryfikację w resorcie sprawiedliwoœci.

Mamy nowe nazwiska sędziowskich kandydatów do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa. Dziesięciu przeszło już weryfikację.

Oto nowe nazwiska: Mariusz Witkowski, prezes Sšdu Rejonowego w Siemianowicach Œlšskich, Ewa Łšpińska, sędzia Sšdu Rejonowego w Jaworznie, i Dariusz Drajewicz, wiceprezes Sšdu Okręgowego w Warszawie.

Obok wyżej wymienionych weryfikację przeszli też: Paweł Styrna z Sšdu Rejonowego w Wieliczce, Rafał Puchalski z Sšdu Rejonowego w Jarosławiu (ostatnio w delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwoœci), a także Teresa Kurcyusz-Furmanik orzekajšca w Wojewódzkim Sšdzie Administracyjnym w Gliwicach, a także Maciej Mitera z Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Woli (także w delegacji w MS); Zbigniew Łupina, sędzia Sšdu Rejonowego w Biłgoraju. Leszek Mazur z Sšdu Okręgowego w Częstochowie, Jarosław Dudzicz, nowy prezes Sšdu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., i sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, nowa prezes Sšdu Okręgowego w Krakowie,

Na liœcie kandydatów sš też sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz z Sšdu Rejonowego w Słupsku, Marek Jaskulski z Sšdu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, a także Maciej Nawacki, nowy prezes Sšdu Rejonowego w Olsztynie, płk Mariusz Lewiński, sędzia wojskowy. Zbieraniem głosów pod jego kandydaturš zajęła się Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni.

Kandydować ma też Remigiusz Guz, sędzia Sšdu Rejonowego w Wodzisławiu Œlšskim. Sędzia Remigiusz Guz podawany jako kandydat do KRS zaprzecza, że kandyduje.

Centrum Informacyjne Sejmu zastrzega, że dopiero po zakończeniu tych czynnoœci będzie można mówić o kandydatach na członków KRS i dopiero wówczas będš upublicznione ich personalia. Marszałek Sejmu niezwłocznie przekaże je posłom i poda do publicznej wiadomoœci. Potem zwróci się do klubów parlamentarnych o wyrażenie poparcia dla kandydatów.

Zgodnie z ustawš kandydata może zgłosić 2 tys. pełnoletnich obywateli, a także 25 sędziów (z wyłšczeniem tych w stanie spoczynku).

W przypadku kandydatów popieranych przez grupę 2 tys. obywateli marszałek Sejmu w razie wštpliwoœci może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o zbadanie podpisów. W przypadku kandydatur wspartych podpisami 25 sędziów korespondencja kierowana jest do ministra sprawiedliwoœci, który potwierdza, czy podpisane osoby sš sędziami w służbie czynnej.

– W odniesieniu do dokumentów, które już wpłynęły, sš obecnie dokonywane dwa rodzaje czynnoœci: do prezesów sšdów właœciwych dla kandydata sš wystosowywane pisma z wnioskiem o sporzšdzenie i przekazanie informacji obejmujšcej m.in. dorobek orzeczniczy kandydata. Jeżeli taka informacja nie zostanie przygotowana w cišgu siedmiu dni, będzie mógł jš sporzšdzić sam kandydat – informuje Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu (CIS). I dodaje, że weryfikowana jest prawidłowoœć złożenia wymaganej liczby podpisów.

Brak informacji o kandydacie, czy prawidłowo złożonej liczbie podpisów obliguje marszałka Sejmu do wydania postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

Jeden klub może poprzeć nie więcej niż dziewięciu. Potem sejmowa komisja sporzšdzi listę 15 kandydatów. Kolejny krok należy do Sejmu, który na posiedzeniu – a wszystko wskazuje, że będzie to w lutym – wybierze nowy skład Krajowej Rady Sšdownictwa. Najpierw wymagana będzie większoœć trzech pištych głosów, a jeœli tej nie uda się osišgnšć, zwykła większoœć. Dzień póŸniej Rada zacznie prace, a dotychczasowym jej członkom wygasnš kadencje.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL