Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędziowie Sšdu Najwyższego pospieszyli się z oświadczeniami majštkowymi

Sšd Najwyższy
PAP, Marcin Obara
Ponad 30 sędziów Sšdu Najwyższego złożyło oœwiadczenia majštkowe przed 6 stycznia 2017 r.

W Sšdzie Najwyższym orzeka dziœ 83 sędziów (etatów jest 93). 32 sędziów z tego grona złożyło oœwiadczenia majštkowe za 2016 r. przed 6 stycznia 2017 r. Powód? Chcieli uniknšć publikacji oœwiadczeń w internecie, a więc zdšżyć złożyć oœwiadczenie na starych zasadach.

– W ten sposób sędziowie dali wyraz niezadowoleniu ze zmiany, do jakiej doszło – tłumaczy sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN.

Od 6 stycznia weszła bowiem w życie nowela ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych, która wprowadziła zasadę jawnoœci oœwiadczeń majštkowych sędziów. Nieujawniane będš tylko dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomoœci oraz umożliwiajšce identyfikację ruchomoœci sędziego.

Oœwiadczenie może być utajniane, gdy jawnoœć rodzi zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Minister sprawiedliwoœci jest uprawniony do zniesienia tej tajnoœci. Za podanie nieprawdy w oœwiadczeniu grozi do trzech lat więzienia.

Do tego czasu (6 stycznia) sędziowie składali oœwiadczenia majštkowe do urzędów skarbowych i prezesów sšdów apelacyjnych. O tym, że były analizowane, często drobiazgowo, œwiadczyć miały wezwania do uzupełnienia oœwiadczeń czy wyjaœnienia nawet najmniejszych wštpliwoœci.

– To za mało – uznało Ministerstwo Sprawiedliwoœci i wprowadziło zmiany. Od marca 2016 r. z jawnoœciš oœwiadczeń majštkowych musieli się uporać prokuratorzy. Jakie informacje można znaleŸć w internecie na ich temat?

O nieruchomoœciach (domach, mieszkaniach i ich powierzchni), samochodach (marka, rok produkcji, cena zakupu) i innych przedmiotach o wartoœci ponad 10 tys. zł posiadanych przez danego prokuratora, a także o jego długach. W dokumentach prokuratorzy ujawniajš nie tylko majštek osobisty, lecz także ten objęty małżeńskš wspólnoœciš majštkowš. Powinny w nich być wyszczególnione dane m.in. o zaoszczędzonych kwotach pieniężnych, nieruchomoœciach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.

Do marca 2016 r. prokuratorzy oprócz zwykłych PIT składali także oœwiadczenia majštkowe na ręce prokuratora apelacyjnego, ale nie były ujawniane. On je weryfikował i odsyłał kopie do urzędu skarbowego, który mógł je porównać z PIT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL