Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Nowa KRS ma szansę zaczšć działać już w lutym

123RF
Do końca tygodnia ukaże się obwieszczenie marszałka Sejmu o uruchomieniu procedury wyboru nowych członków Krajowej Rady Sšdownictwa.

W Dzienniku Ustaw z datš 2 stycznia, pod pozycjš nr 3 ukazała się nowela ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa. W większoœci wejdzie w życie 17 stycznia. Kilka jej przepisów zacznie jednak obowišzywać już 3 stycznia. To przepisy o terminie obwieszczenia w dzienniku urzędowym o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady. W œrodę w życie wchodzi też przepis, który wygasza mandat obecnych członków KRS. Stanie się to dnia poprzedzajšcego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od wejœcia w życie noweli. Pierwsi, nowi sędziowie-członkowie zostanš wybrani na szczególnych zasadach.

I tak marszałek Sejmu obwieœci w Monitorze Polskim o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wejœcia w życie tego przepisu (czyli do 6 stycznia). Kandydata na członka z kolei zgłasza się marszałkowi Sejmu w cišgu 21 dni od dnia obwieszczenia.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólnš czteroletniš kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich œrodowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większoœciš 3/5 głosów – głosujšc na ustalonš przez sejmowš komisję listę 15 osób, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożnoœci wyboru większoœciš 3/5 głosowano by na tę samš listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większoœć głosów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL